Цөөн үгээр

- Сумын баяр наадмаа тэмдэглэн өнгөрүүллээ - E-Mongolia төрийн онлайн үйлчилгээний жагсаалт - МОНГОЛ ЦЭРГИЙН ӨДӨРТ ЗОРИУЛАН ҮНДЭСНИЙ БӨХИЙН ХҮҮХДИЙН БАРИЛДААНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Туслах холбоос

Нийтэлсэн: 7 жилийн өмнө Үзсэн: 882

Хушаат сумын Иргэдийн төлөөлөгчидийн

 хурлын 2016 оны 12 сарын 21 ний өдрийн

 .......тоот тогтоолоор батлав

 

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ХУШААТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН

2016-2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР

 

2016.12.21                                                                                                               Энхтал

 

Эрхэм зорилго :          Хүнээ дээдэлж

Хушаат нутгаа хөгжүүлнэ

 

НЭГ.ТОГТВОРТОЙ ЭДИЙН ЗАСАГ, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ

1.1. Хөдөө аж ахуйн бодлого

Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицсон шинэ дэвшилтэт технологид суурилсан газар тариаланг эрчимжсэн мал аж ахуйг уламжлал шинэчлэлтэй хослуулан экспортын чиг баримжаатайгаар тогтвортой хөгжүүлнэ.

 1. Сумын газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн агротехнологийн зөвлөмжийг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн  шинэчлэн боловсруулж сумын ИТХ-аар батлуулан хэрэгжүүлэх
 2. Газар Тариалангийн Үйлдвэрлэлд тэг болон цомхотгосон технологийг бүрэн нэвтрүүлэх зорилт тавьж ААНэгж иргэдийн техник технологийн шинэчлэлийг дэмжих
 3. Тариалангийн талбайг эрдэс болон органик бодисоор бордох буурцагт болон олон наст таримал тариалж  талбайг ЭТС-д шилжих ногоон бордуурт уринш хийх зэрэг хөрсний  хамгаалах,үржил шимийг сайжруулах ажлыг дэмжих
 4. Тариалангийн эргэлтийн талбайн 100га тутамд нэг ажлын байр бий болгох зорилт тавьж ажлын байр нэмэгдүүлэх ААН иргэдийн санал санаачлагыг дэмжих
 5. Үтрэмийн техникийн шинэчлэлийг дэмжиж, үтрэм агуулахын хүрэлцээ, цахилгаан хангамжийг нэмэгдүүлэх
 6. Төмс хүнсний ногооны зориулалтаар ААНэгж иргэдэд олгогдсон талбайн ашиглалтыг 70 %-д хүргэхийн тулд шат дараалалтай арга хэмжээ авна
 7. Төмс  хүнсний ногоо боловсруулах цех байгуулах, органик бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэлтийг дэмжих
 8. Төмс хүнсний ногооны борлуулалтын сүлжээ бий болгох, хамтран ажиллах иргэдийн санал санаачлагыг дэмжиж, хамтын хөдөлмөр эрхлэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
 9. Жимс жимсгэнэ тариалалтыг нэмэгдүүлж, иргэдийг төсөл хөтөлбөрт хамруулах замаар жимс жимсгэнээр эцсийн бүтээгдэхүүн хийх ЖДҮ -ийг дэмжих
 10. Хүлэмжийн аж ахуйг өргөжүүлэн зоорь хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулан хэрэгжүүлнэ
 11. Төмс хүнсний ногооны талбайг хашиж хамгаалах сэлбэж засах шинээр барихад нь дэмжлэг үзүүлнэ
 12. Дундын үйлчилгээний техникийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, үнэ тариф, журмыг шинэчлэнэ
 13. Нутгийн брэнд болсон Казакын цагаан толгойт үүлдэрийн үхрийн тоо толгой өсгөн үржүүлэх цогц арга хэмжээг авна
 14. Малын үүлдэр угсааг сайжруулан эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай хамтран ажиллаж казакын цагаан толгойт үүлдрийн үхрийг цэврээр нь үржүүлж мал бордох чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа малчдыг дэмжинэ
 15. Мал эмнэлэгийн үйл ажиллагааг сайжруулан урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг чанаржуулан “Эрүүл малтай” суурь гэрчилгээжүүлэлтийн ажлыг хэрэгжүүлнэ
 16. Малчид мал бүхий иргэдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн зохиомол хээлтүүлэг хийх, хээлтүүлэгчээр хангах арга хэмжээ авна
 17. ММССангийн Малчидын бүлгийн гэрээний үүргийн биелэлтэнд хяналт тавьж зээлийн эргэн төлөлтийг сайжруулж  бэлчээрийн даацанд тохирсон хагас эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлнэ
 18. Олон наст болон тэжээлийн ургамал тариалж, хадлан бэлчээрийн талбайн ургацыг нэмэгдүүлсэн, малаа бэлчээрийн даацад тохируулан бэлчээрийг зохистой ашиглаж байгаа малчдын бүлэг, малчдыг шагнаж урамшуулах болон төрийн бодлогоор дэмжинэ
 19. Мал амьтныг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга, туулгалт, ариутгалын ажилд төрийн хяналтыг нэмэгдүүлж, малын эмч нарын мэдлэг чадвар хариуцлагыг өндөржүүлнэ
 20. “Малчны нийгмийн хариуцлага” хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлнэ
 21. Бэлчээрийн даацыг нэмэгдүүлэх зорилгоор алслагдсан бэлчээрт худаг гаргах, зам давааг засан сайжруулах арга хэмжээ авна  

 

 1. БАЙГАЛЬ ОРЧИН

1.2.1. Сумын ойн зохион байгуулалтын ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж, 2016-2020 оны менежментийн төлөвлөгөөг батлуулж ойн санг зөв зохистой ашиглах, хамгаалах нөхөн сэргээх хортон шавьж өвчний тархалтыг судлах

1.2.2. Ойн санг хамгаалах гэрээгээр эзэмшигч нөхөрлөлаж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж эрчимжүүлэх замаар ойн сан хамгаалалтыг сайжруулж  хууль бусаар байгалийн баялаг ашиглахыг таслан зогсооно

1.2.3.Хүн малын ундны усны хэрэглээний эх үүсвэр болсон булаг шандын эхийг жил бүр нэгийг хамгаалан тохижуулах ажлыг зохион байгуулна

1.2.4.Хог хаягдлыг бууруулах ажлын төлөвлөгөө гаргаж хогийн цэгийн хашааг засаж сэлбэн, хогийг түрж овоолох замаар талбайг гарган, хог хаягдлын хураамжийг тогтмол авч зарцуулалтанд хяналт тавьж ажиллах

1.2.5.Ногоон Хушаат хөдөлгөөнийг өрнүүлж айл өрх, ААНэгжүүдийг мод тарьж арчилж хамгаалах ажлыг бүх талаар нь дэмжинэ. 

1.2.6.Хавар намрын хуурайшилтын үед ой хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний бэлэн байдлыг хангах зорилгоор ус шүршигч болон бусад тоног төхөөрөмжөөр хангана

1.2.7.Улс аймаг орон нутгийн төсөв, хувийн хэвшлийн хөрөнгөөр жил бүр 100 га- с доошгүй талбайд ойн цэвэрлэгээ хийж жил бүр 15 га д ойжуулалт хийнэ

1.2.8. Сумын “9 бахархал”, “9 гайхамшиг”-ийг тодруулан Хушаатын сумын , нийслэлийн туурь байсан газарт гэрэлт хөшөө босгож байгалийн үзэсгэлэнт газруудын хамгаалалтыг сайжруулж тойрон аялалын маршрут тогтоож дотоод гадаадын аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ

1.2.9. Байгалийн ургамалын нөөц тархалтын судалгааг хийлгэж фото альбом гаргана

1.2.10. Байгаль хамгаалагчнарын ажлыг сайжруулж техник хэрэгслээр хангах арга хэмжээ авна.

1.3. Жижиг дунд үйлдвэрлэл, дэд бүтэцийн бодлогын талаар

1.3.1.Хушаатад үйлдвэрлэв” үзэсгэлэн худалдааг төв суурин газарт тогтмол зохион байгуулан нутгийн брэнд бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх, алдаршуулах

1.3.2. Жижиглэнгийн худалдаа үйлчилгээний нэгдсэн ил зах нээн ажиллуулна

1.3.3.ªðõèéíàæàõóéíõºäºëìºðõºíãºâ÷ëºõáàãàäóíäîâðûíòðàêòîð , ÷èðã¿¿ë ìàøèíûãçàõèàëãûíäàãóу зуучилж нийлүүлэх

1.3.4. Íîãîî äàðøëàõ áîëîí ñ¿¿ ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í àíõàí øàòíû áîëîâñðóóëàëò õèéõæèæèã öåõ áàéãóóëæ àæëûí áàéð íýìýãä¿¿ëíý

 

1.3.5. Ìîäîí ýäëýëèéí öåõ áàéãóóëàõ, Ǻãèéí àæ àõóé ýðõëýõ, çàãàñ ¿ðæ¿¿ëãèéí àæ àõóé áàéãóóëàõ ñàíàë ñàíàà÷ëàãûã äýìæèíý.

 

1.3.6. ×àöàðãàíà òàðèàëàõ, æèìñíèé ìîä, ñóóëãàö ¿ðæ¿¿ëýõ èðãýí, àæ àõóéí íýãæèéã äýìæèí òºñºë õºòºëáºðò õàìðóóëíà.

 

1.3.7. Намрын ногоон өдрүүд, Шилмэл мал үзэсгэлэн худалдаанд оролцох иргэн, ААНэгжийг дэмжиж зохион байгуулалттай оролцуулна

 

1.3.8. Сумын халуун ус, ахуйн үйлчилгээг тогтвортой цогц үйлчилгээний хэлбэрээр ажиллуулна

 

1.3.9.Àðìîãîéí ðàøààíûã ò¿øèãëýí àìðàëò ñóâèëàëûí ãàçàð áàéãóóëíà. 

1.3.10. Íîãîîíáàéãóóëàìæèéã Хушаат цогцолборáîëãîíтохижуулан ашиглалтанд оруулах

1.3.11.Хушаат сумын төвөөс гүүр хүртэлх замын зураг төсөв хийлгэх санхүүжилтийг шийдвэрлүүлнэ.

1.3.12.Баржгар улааны өвөрт гэрэлт хөшөө бүхий цогцолбор байгуулна

 

1.3.13.Төв трансформаторын хүчин чадлыг 35/10 болгож Рашаант хороололд дэд өртөө байгуулна

 

1.3.14. Эрчим хүчний хуучин шугамуудыг буулгаж, хорооллын хашаа хорооны өнгө үзэмжийг сайжруулан тохижуулах

1.3.15. Хуучин гэрэлтүүлгийг бүрэн засварлаж бусад гудамжуудад нэмж гэрэлтүүлэг тавих

1.3.16 Соёл спортын төв шинээр байгуулах

1.3.17 Сүү хөргөх төхөөрөмж бүхий цех байгуулан түүнийг түшиглэн цагаан идээ бусад төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн хийх жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ

1.3.18. Сумын нэгдсэн инженерийн шугам сүлжээний ТЭЗҮ зураг төсөв хийлгэнэ

1.3.19. Шинээр хашааны газар олгогдсон газруудад эрчим хүч цэвэр усны найдвартай эх үүсвэрээр хангаж хаягжуулалтыг бүрэн шинэчилнэ

 

1.4. Төсөв санхүүгийн бодлого

1.4.1 Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө, төсөл, хөтөлбөрөөр хийгдэх ажлын бүх үе шатанд иргэд, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж ил тод тайлагнаж хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлнэ.

1.4.2. Сум хөгжүүлэх сан, орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлыг ил тод байдлыг хангаж ажиллана.

1.4.3. Орон нутгийн өмчийн ашиглалт, хамгаалалт, захиран зарцуулалтанд тавих хяналтыг сайжруулж, цахим мэдээллийн сантай болгон, орон нутгийн оновчтой удирдлагыг хэрэгжүүлнэ.

1.4.4. Төсвийн ил тод байдал, шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж санхүүгийн сахилга батыг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд төр, төсвийн байгууллага бүр санхүүгийн ил тод цахим хаягтай болно.

1.4.5. Газар тариалан болон бусад чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг гадны харьяалалтай компаниудын салбар компанийг тус суманд байгуулан орлого, татвар, НДШ-ийн тооцоог сумандаа хийлгэж хэвшүүлнэ.

1.4.6. Тендерийн шалгаруулалтыг иргэдийн хяналтын дор ил тод явуулж цахим            хэлбэрт шилжүүлнэ.         

1.4.7.  Санхүүгийн албаны нягтлан бодогч нарыг мэргэшлийг нь дээшлүүлж мэргэшсэн нягтлан бодогч, мэргэшсэн төсөвчинтэй болно

1.4.8. Татвар төлөгчийн хүрээг өргөтгөж татвар хураалтыг сайжруулан орон нутгийн төсвийн орлогыг нэмэгдүүлнэ

ХОЁР.НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

2.1 Ýð¿¿ë ìýíäèéíòàëààð:

Салбарын хүний нөөцийн чадавхижуулан, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, оношилгоо, эмчилгээ, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулж, иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлнэ.

2.1.1. Эмч эмнэлэгийн ажилтны ур чадварыг дээшлүүлэх, ёс зүй, хариуцлагыг сайжруулж тогтвор суурьшилтай ажиллууулах бодлогыг хэрэгжүүлнэ

2.1.2. Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар, авто машин шинэчлэл, шаардлагатай багаж хэрэгслээр хангана

2.1.3. Нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэг оношлогоог жилд 2-оос доошгүй удаа зохион байгуулна

2.1.4. Эмийн зохистой хэрэглээг ард иргэдэд сурталчилж эмийн үнийн өсөлтөнд хяналт тавьж өртөг багатай эмээр үйлчилдэг болгох 

2.1.5. Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлж, эрүүл аж төрөх ёс зан үйлийг төлөвшүүлнэ

2.1.6. Зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчнийг эрт илрүүлэлтийг эрчимжүүлж зорилтот бүлгийн хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ

2.1.7. Иргэн бүрийг эрүүл мэндийн цахим мэдээллийн санд оруулах

2.1.8. Уламжлалт физик эмчилгээний тасаг нээн ажиллуулна

2.1.9. Àõìàäíàñòàí, õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýíèé õ¿ðòýýìæèéã íýìýãä¿¿ëíý

2.1.10. Õ¿¿õýä çàëóó÷óóäûí ÷ºëººò öàãèéã çºâ ºíãºð¿¿ëýõ áèå áÿëäðûã ÷èéðýãæ¿¿ëýõ çîðèëãîîð áèåèéíòàìèðûí òàëáàé òîíîã òºõººðºìæийг нэмэгдүүлнэ

2.1.11. Эрүүл хүүхэд- Хушаатын ирээдүй” уриан дор хүүхэд бүрийг жил болгон эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт, шаардлагатай тохиолдолд шинжилгээнд хамруулан, эрүүл өсч бойжих нөхцөлийг бүрдүүлж бүртгэл хяналтын ажлыг сайжруулна.

2.2 Áîëîâñðîëûíòàëààð:

 

 1. Ерөнхий боловсролын бүрэн дунд сургууль, õ¿¿õäèéí öýöýðëýãèéí áàðèëãûí их засварөргөтгөлийг барьж сургалтын танхимыг сайжруулан, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангаж,сурагчдын тоог 300 –д, ѪÁ-ûíõàìðàгдаëòûã150%-ä õ¿ðãýíý.
 2. Гэр цэцэрлэгийг био нойлтой болгоно
 3. Зуны цэцэрлэгийг тогтмол ажиллуулж бэлтгэл бүлэгт хамрагдах хүүхдийг заавал СӨБ-д хамруулна
 4. Суурь боловролын хамран сургалтыг нэмэгдүүлж суралцагчдын нийгэмшил төлөвшил боловсролын шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх арга зүйг нэвтрүүлнэ
 5. Иргэдэд насан туршийн боловсролын үйлчилгээний нэр төрөл чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ
 6. Үдийн хоолны стандартыг бүрэн хангуулж эцэг эхийн хяналтыг сайжруулж эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна
 7. Сургууль, цэцэрлэгийн эмчийг тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцлөөр хангана
 8. Ахлах анги төгсөгчдөд зориулж мэргэжил сонголт, мэргэжил сурталчилгаа арга хэмжээ авах дэвшин суралцах сургуулийн сонголт хийх зөвлөмж арга хэмжээг тогтмол явуулна
 9. Сургууль, цэцэрлэгийг 100% мэргэжлийн багшаар хангаж, ёс зүй, ур чадвар, мэдлэг мэргэшлийг дээшлүүлэх арга хэмжээ авна
 10. Дотуур байрны тохижилтыг гэрийн нөхцөлд ойртуулна
 11. Аймаг бүс улсын чанартай тэмцээн уралдаанд амжилттай оролцсон хүүхдийг шагнаж урамшуулна
 12. Хүүхдийг багаас нь аймаг, сумынхаа түүх, соёл уламжлалыг мэддэг, хөдөлмөрт дуртай, нутаг орноороо бахархах үзэл хүмүүжилтэй, амьдалын зөв дадал хэвшилтэй, боловсролтой иргэн болгон төлөвшүүлэх “ Бид Хушаатын ирээдүй “ хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

 

2.3  Ñî¸ëóðëàãèéíòàëààð:

 1. Төрийн албан хаагчдын өдөртэй болж урлаг спортын наадмыг жил бүр зохион байгуулна.
 2. Сумынхаа орон нутаг судлах төвийг өөрийн онцлог түүх соёлын уламжлалаа харуулсан өвөг дээдсээ алдаршуулсан Өв соёлын өргөө болгон шинэчлэн зохион байгуулна
 3. Хушаатчуудынхаа хөдөлмөрийг үнэлэн гавьяат үйлстнүүдээ мөнхлөн алдаршуулах зорилгоор Хушаат сумын шагнал бий болгож журмыг боловсруулан хэрэгжүүлнэ.
 4. Хушаат сумын сэдэвт найруулга бүхий дуунуудын DVD гаргах
 5. Улс болон аймгийн хэмжээний уралдаан наадамд амжилт гаргасан залуучууд, урлаг спортын алдартнуудыг шагнаж урамшуулна
 6. Мэргэжлийн уран бүтээлчдийн тоглолт бүтээлээр улиралд нэг удаа иргэдэд үйлчлүүлэх
 7. Сум, сургуулийн номын сангийн фондын баяжилтыг хийж цахим номын сан байгуулна
 8. Цэцэрлэгт хүрээлэнд wi-fi цацагч төхөөрөмж суурилуулж интернетээр үйлчлүүлэх боломж бүрдүүлнэ
 9. Соёлын үнэт өв, биет болон биет бус өвийн хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах
 10. Сумын урлаг спортын бага наадмыг жил бүр зохион байгуулна

 

2.4.Íèéãìèéí õàìãààëàë õºäºëìºð ýðõëýëòèéí òàëààð:

 1.  Их дээд сургууль  болон  мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг төгссөн залуучуудыг  орон нутагтаа ирж ажиллахад дэмжлэг туслалцаа үзүүлэн удам залгаж шинээр малчин, тариаланч болох залуучуудын санаачлагыг дэмжин хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллаж буй залуусыг бодлогоор дэмжинэ
 2.  Иргэдийг орон сууцжуулах “Сэлэнгэ-25” хөтөлбөр хэрэгжих орчин, боломжийг бүрдүүлнэ.
 3. Хушаат сумын хүн амыг 2000-аас дээш болгож тогтвортой өсгөх бодлого баримтална
 4.  Айл өрх бүрээс нэгээс доошгүй хүн мөн 40-өөс дээш насныхныг ажилтай байх хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлогыг хэрэгжүүлнэ.
 5.  Амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой ядуу, нэн ядуу амьдарч байгаа айл өрхийг малжуулах, гахай, шувуу үржүүлэх, төмс хүнсний ногоо тариалах ой цэвэрлэх төсөлд хамруулах туслах малчин гэрээгээр ажиллуулах, улирлын чанартай ажилд зуучлах зэргээр ажлын байр,амьжиргааны эх үүсвэртэй болгоно.
 6.  Сумын хэмжээнд “ Манай гудамж- Миний гэр” хөтөлбөр хэрэгжүүлж хашаа, хороо гудамжаа тохижуулах, засаж сэлбэх, хог хаягдалгүй болох хөдөлгөөн өрнүүлж “ Тэргүүний өрхийн аж ахуй” “ Бүтээлч айл өрх” “ Соёлч өрх”-ийг жил бүр шалгаруулан туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх, гадаад дотоодод аялуулж туршлага судлуулах ажлыг зохион байгуулна.
 7.  Ахмадуудын амьдрал ажлын туршлагыг хүүхэд залуучуудад өвлүүлэх зорилго бүхий “ Ахмадын сургаалт алт” “Ахмадын зөвлөх баг” арга хэмжээг  зохион байгуулдаг болно.
 8.  Сумынхаа ахмадын чөлөөт цагийн клуб өргөөг ажиллуулан ахмадуудыг бие эрүүл сэтгэл амар ая тухтай амьдрах орчин бүрдүүлнэ. Мөн ахмадын өргөөг шинэчилж засварлах гадна орчныг тохижуулах ажлыг хийнэ.
 9.  Ахмадуудын оролцоотойгоор нутгийнхаа гавьяат үйлстэн эрдэмтэн мэргэд урлаг спортын алдартнуудын ажил үйлс нэр алдрыг мөнхжүүлэн тэдний нэрэмжит гудамж талбай цэцэрлэг төгөл бий болгох санаачлагыг дэмжинэ.
 10. Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн  эргэн төлөлтийг нэмэгдүүлэн зээлийн чанар, эргэлтийг сайжруулна.

2.4.11       Өрхийн амьжиргааны түвшинг тогтоох судалгаанд  үндэслэн зорилтод бүлгийн өрхүүдийг оновчтой сонгож, тэдэнд чиглэсэн нийгмийн халамжийн бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэн өрх толгойлсон орлого багатай эмэгтэйчүүдэд дэмжлэг үзүүлнэ.

 1. Малчид албан бус секторт хөдөлмөр эрхлэгчид ажилгүй иргэд, жижиг аж ахуй эрхлэгчдийг эрүүл мэндийн даатгал болон нийгмийн даатгалд 70%  хамруулна.
 2. Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих талаар хэрэгжүүлэх буй төсөл болон хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар 200 шинэ ажлын байр бий болгох
 3. Улирлын чанартай ажил, хөдөлмөр эрхлэгчдийн хөдөлмөрийн хөлс, шагнал урамшуулал, нийгмийн хамгаалал, улсад ажилласан жилийг баталгаажуулах, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тооцох, ажлын байрны баталгаа, хөдөлмөр хамгаалал зэрэг асуудлыг гэрээгээр зохицуулах бодлогыг боловсруулан хэрэгжүүлнэ.
 4. Татварт бүртгэлтэй болон шинээр байгуулагдсан үйл ажиллагаагаа явуулж буй аж ахуй нэгж байгууллагуудыг нийгмийн даатгалд хамруулна.

 

 

ГУРАВ: ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО, ИЛ ТОД, ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО

Нутгийн захиргааны байгууллагуудын ажил үйлчилгээнд дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлж төрийн үйлчилгээний ил тод байдлыг ханган, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ

 1.  Төр төсвийн байгууллагуудын “Соёлтой харилцаа-шуурхай үйлчилгээ” хөдөлгөөнийг өрнүүлж иргэнээ дээдэлсэн төрийн үйлчилгээг төлөвшүүлэн төрийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор иргэдийн санал хүсэлтэд тулгуурлан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг шаардлагатай төр төсвийн байгууллагуудад зохион байгуулна.
 2.  “Хушаатын мэдээ” сонинг улирал бүр гаргаж иргэдэд орон нутгийн мэдээ мэдээллээр хангана.
 3. Төр төсвийн байгууллагуудын “ Нээлттэй хаалганы өдөр” багийн өдөрлөгийг тогтмол зохион байгуулна.
 4. Багуудын үйл ажиллагааны ажлын чанар хүртээмж, ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулж ажиллана.
 5. Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн эрсдэл, эмзэг байдлыг бууруулах, сэрэмжлүүлэх үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, бэлэн байдлыг хангаж ажиллана.
 6.  Батлан хамгаалах хууль тогтоомж, бодлого үйл ажиллагааг сурталчилах, цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэнд боловсролын түвшинг дээшлүүлэх
 7.  Суманд ажиллахаар ирсэн залуу төрийн албан хаагчдыг орон байраар хангах, ажиллах нөхцөлөөр хангах
 8. “Иргэдийн эрхзүй боловсролыг дээшлүүлэх хөтөлбөр”-т хамрагдан эрх зүйн сургалт суртчилгааны ажлыг танхимын болон явуулын сургалтаар, эрхзүйн хөтчөөр, эрхзүйн цахим хуудсаар явуулж иргэдэд эрх зүйн боловсролыг хүргэх ажлыг шинэ түвшинд гаргана.
 9. Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ил тод нээлттэй хүргэх үүднээс “Нээлттэй- Хушаат” цахим хуудас, Сэлэнгэ Хушаат фэйсбүүк хуудсуудыг тогтмол ажиллуулж иргэдийн мэдээлэл авах эрхийг ханган ажиллана.
 10. Төр төсвийн байгууллагуудын архивын цаасан суурьтай баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг техник, тоног төхөөрөмжөөр ханган эрчимжүүлж ажиллана.

3.2. Õóóëüýðõç¿éí ÷èãëýëýýð:

 

3.2.1. Ñóìûí òºð, òºñâèéí áàéãóóëëàãûí àðõèâ, àëáàí õýðý ãõºòëºëòèéí ¿éë àæèëëàãààíä öàõèì ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéã ¿å øàòòàéãààð íýâòð¿¿ëæ áèò¿¿ìæëýëòýé ñòàíäàðòûí ø¿¿ãýýãýýðòîíîãëîíî.

 

3.2.2. Ãýìò õýðýãòýé òýìöýõ,  óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ íèéãìèéí õýâ æóðìûã ñàõèóëàõ àæèëä òºð, èðãýí, òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãóóäûí îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëíý.

3.2.3. Ìàëûí õóëãàéòàé òýìöýõ á¿õ òàëûí ñàíàë, ñàíàà÷ëàãûã äýìæèæ õºðøèéí õîëáîîã áýõæ¿¿ëæ àéìàã, ñóìûí õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãàòà éõàìòðан ажиллах àæèëëàãààãàà öààøèä ¿ðãýëæë¿¿ëэн ºðãºæ¿¿ëэх. 

3.2.4. Архидалттай тэмцэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг ханган ажиллаж иргэд, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.

3.2.5. Ãàìøèãààñ õàìãààëàõ ñàíã áàéãóóëæ áàéãàëèéí ãàìøèãò ¿çýãäýëýýñ õàìãààëàõ óðüä÷èëà íñýðãèéëýõ íºõºí ñýðãýýõ àðãà õýìæýýã àâ÷ õýðýãæ¿¿ëíý. 

3.2.6 .Сумын төвд хяналтын камер 2 цэгт байрлуулж  ниигмийн хэв журмын хяналтыг сайжруулна

3.2.7. Идэвхтэн байгаль хамгаалагч нар болон олон нийтийн цагдааг тогтмол ажиллуулж техник хэрэгсэлээр хангана

 

3.3. Гадаад дотоод харилцаа

3.3.1. Жил бүр улс аймагт шалгарсан сумдын туршлага судлах хамтран ажиллах шефын холбоо тогтоож ажиллана

3,3,2 Шинээр байгуулагдсан нутгийн зөвлөлийг үйл ажиллагаа тогтмолжуулж орон нутаг сурталчилах арга хэмжээ зохион байгуулна

Ñàéí ¿éëñ á¿õýí äýëãýðýõ áîëòóãàé

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ