Цөөн үгээр

- ХУШААТ СУМАНД 1959-1960-ИАД ОНД АТАР ГАЗАР ЭЗЭМШСЭН ТҮҮХ, САЙХАН СЭТГЭЛТ ХҮМҮҮС БОЛОН НӨХӨРЛӨЛИЙН ТУХАЙ ДУРСАМЖ - Иргэдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалан урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамруулав. - Хушаат сумын ЕБС-ийн төгсөгчдийн тэмцээн зохион байгуулагдав.

Төрийн үйлчилгээ

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 0 Зарласан жилийн төлөвлөгөө / АЗД-ын 2019 оны А/01 тоот заахирамж/ 2019-03-27 2019-03-27 Файл татах
2 38 Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний журам / МУЗГ-ын тогтоол/ 2019-01-23 2019-01-23 Файл татах
3 7 МУЗГ-ын 07 " Төрийн албан хааагчийг өндөр насны тэтгэвэрт гарахад 1 удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам" 2019-01-19 2020-01-01 Файл татах
4 8 МУЗГ-ын 2019.01.19-ны 08 тоот тогтоол " Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад төрийн албан хаагчийн амь нас хохирсон тохиолдолд ар гэрт нь 1 удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам" 2019-01-19 2019-01-19 Файл татах
5 9 Төрийн албан хаагчийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох журам 2019-01-19 2019-01-19 Файл татах
6 401 ЭМТ-ийн шимтгэлийн хэмжээг тогтоох тухай 2018-12-26 2018-12-26 Файл татах
7 52 Бэлчээрийн газрын талаар авах арга хэмжээний тухай Аймгийн ИТХ-н тогтоол 2018-12-21 2018-12-28 Файл татах
8 135 Төрийн албан хаагчийг орон сууцны зээлд хамруулах журам АИТХ-ын тогтоол 2018-12-20 2018-12-20 Файл татах
9 0 Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ 2017-05-03 2017-05-03 Файл татах
10 0 Хөдөө аж ахуйн үйлчилгээ 2017-05-03 2017-05-03 Файл татах
11 0 Халамжийн үйлчилгээ 2017-05-03 2017-05-03 Файл татах
12 0 Газрын харилцааны үйлчилгээ 2017-05-03 2017-05-03 Файл татах
13 0 Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын үйлчилгээ 2017-04-19 2017-04-19 Файл татах
14 0 Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ 2017-04-19 2017-04-19 Файл татах
15 38 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл хөтлөх журам 2011-01-17 2011-01-17 Файл татах
16 38 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл хөтлөх журам 2011-01-17 2011-01-17 Файл татах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ