Цөөн үгээр

- Сумын баяр наадмаа тэмдэглэн өнгөрүүллээ - E-Mongolia төрийн онлайн үйлчилгээний жагсаалт - МОНГОЛ ЦЭРГИЙН ӨДӨРТ ЗОРИУЛАН ҮНДЭСНИЙ БӨХИЙН ХҮҮХДИЙН БАРИЛДААНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

E-Mongolia төрийн онлайн үйлчилгээний жагсаалт

Нийтэлсэн: 1 жилийн өмнө Үзсэн: 215

E-MONGOLIA ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОПЕРАТОРЫН СИСТЕМЭЭР ҮЗҮҮЛЖ БУЙ

ТӨРИЙН ОНЛАЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 (Сэлэнгэ аймаг) Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ

(Сэлэнгэ аймаг) Цэвэр бохир усны шугамын холбох цэг өөрчлөх зөвшөөрөл олгох

(Сэлэнгэ аймаг) Авто замд орц, гарц, зогсоолын талбай шинээр гаргах

(Сэлэнгэ аймаг) Авто тээврийн хэрэгслийг улсын бүртгэлээс хасуулах

(Сэлэнгэ аймаг) Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ нөхөн олгох хүсэлт хүлээн авах

(Сэлэнгэ аймаг) Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ солих үйлчилгээ

(Сэлэнгэ аймаг) Акт дүгнэлтийн лавлагаа олгох (Барилгын зураг

(Сэлэнгэ аймаг) Арьс ширний урамшуулал материал хүлээн авах

(Сэлэнгэ аймаг) Ахуйн хортон шавж, мэрэгч устгал, ариутгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах

(Сэлэнгэ аймаг) Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах хүсэлт хүлээн авах

(Сэлэнгэ аймаг) Барилга байгууламжийн зураг төсөлд хяналт хийсэн дүгнэлт

(Сэлэнгэ аймаг) Барилга, байгууламжийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэх, хаяг дугаар олгох

(Сэлэнгэ аймаг) Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт

(Сэлэнгэ аймаг) Гэр хорооллын шугамнаас цэвэр, бохир усны техникийн нөхцөл олгох

(Сэлэнгэ аймаг) Гүйцэтгэлийн байрзүйн зургийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгүүлэх

(Сэлэнгэ аймаг) Дулааны техникийн нөхцөл олгох

(Сэлэнгэ аймаг) Дулааны техникийн нөхцөл сунгах

(Сэлэнгэ аймаг) Ерөнхий боловсролын сургуулийн Улсын шалгалтын нэгдсэн дүнгийн хуулбар

(Сэлэнгэ аймаг) Ерөнхий боловсролын сургууль болон сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох

(Сэлэнгэ аймаг) Ерөнхий боловсролын сургууль болон сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах

(Сэлэнгэ аймаг) Ерөнхий боловсролын сургууль болон сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах

(Сэлэнгэ аймаг) Захирамжлалын баримт бичгийн лавлагаа (захирамж, тогтоол, тушаал, шийдвэр)

(Сэлэнгэ аймаг) Инженерийн шугам сүлжээний ажил шинээр хийх, зөөх, шилжүүлэх ажлын хүрээнд авто зам сэтлэх, сүвлэх зөвшөөрлийн хүсэлт хүлээн авах

(Сэлэнгэ аймаг) Инженерийн шугам сүлжээний зурган мэдээллээр үйлчлэх

(Сэлэнгэ аймаг) Малын А данс олгох

(Сэлэнгэ аймаг) Ноосны урамшуулал материал хүлээн авах

(Сэлэнгэ аймаг) Нотариатын баримтын хуулбар

(Сэлэнгэ аймаг) Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл сунгуулах

(Сэлэнгэ аймаг) Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл шинээр олгох

 

(Сэлэнгэ аймаг) Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах

(Сэлэнгэ аймаг) Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох

(Сэлэнгэ аймаг) Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл сунгуулах

(Сэлэнгэ аймаг) Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл шинээр олгох

(Сэлэнгэ аймаг) Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах

(Сэлэнгэ аймаг) Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох

(Сэлэнгэ аймаг) Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай худалдах, үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлсэнг дахин олгох

(Сэлэнгэ аймаг) Сувиллын чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах

(Сэлэнгэ аймаг) Сүм хийд байгуулах, зөвшөөрөл сунгах хүсэлт

(Сэлэнгэ аймаг) Тамхины худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл олгох

(Сэлэнгэ аймаг) Техникийн нөхцөл сунгах (цэвэр, бохир ус)

(Сэлэнгэ аймаг) Тэг тэнхлэгийн акт болон тоон мэдээллийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгүүлэх

(Сэлэнгэ аймаг) Түгээмэл тархацтай байгалийн баялаг ашиглах (хайрга, дайрга, элс бэлтгэх) зорилгоор өргөдөл хүлээн авах

(Сэлэнгэ аймаг) Усны мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох талаар дүгнэлт, Засаг даргын тодорхойлолт гаргах

(Сэлэнгэ аймаг) Хурын ус хуримтлуулж, хөв цөөрөм байгуулах, суваг шуудуу татах дүгнэлт гаргах

(Сэлэнгэ аймаг) Хуучин барилгад цэвэр, бохир усны техникийн нөхцөл олгох

(Сэлэнгэ аймаг) Хяналтын камерийн тодорхойлолт гаргах

(Сэлэнгэ аймаг) Хөдөлмөр эрхлэлтийн лавлагаа

(Сэлэнгэ аймаг) Цалингийн тодорхойлолт

(Сэлэнгэ аймаг) Цахилгааны техникийн нөхцөл олгох (хүчдэлийн түвшин 0.22кВ)

(Сэлэнгэ аймаг) Цахилгааны техникийн нөхцөл олгох (хүчдэлийн түвшин 0.4кВ)

(Сэлэнгэ аймаг) Цахилгааны техникийн нөхцөл шинэчлэх

(Сэлэнгэ аймаг) Цооног өрөмдөх, худаг гаргах зөвшөөрөл

(Сэлэнгэ аймаг) Цэвэр, бохир усны шугамын техникийн нөхцөлийн зөвшөөрлийг өөрчлөх

(Сэлэнгэ аймаг) Цэвэр, бохир усны шугамын тодруулга хийх

(Сэлэнгэ аймаг) Шинэ баригдах барилгад цэвэр, бохир усны техникийн нөхцөл олгох

(Сэлэнгэ аймаг) Эмийн сангийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах

(Сэлэнгэ аймаг) Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах

(Сэлэнгэ аймаг) Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох

(Сэлэнгэ аймаг) Эхийн одонгийн лавлагаа

(Сэлэнгэ аймаг) Өмч хувьчлалтай холбогдох баримтын лавлагаа

(Сэлэнгэ аймгийн бусад сум) Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл сунгуулах

(Сэлэнгэ аймгийн бусад сум) Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл шинээр олгох

(Сэлэнгэ аймгийн бусад сум) Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах

 

(Сэлэнгэ аймгийн бусад сум) Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох

(Сэлэнгэ аймгийн бусад сум) Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл сунгуулах

(Сэлэнгэ аймгийн бусад сум) Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл шинээр олгох

(Сэлэнгэ аймгийн бусад сум) Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах

(Сэлэнгэ аймгийн бусад сум) Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох

(Сэлэнгэ) Тамхины худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл сунгах

A. Хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулах

J ангиллын визийн зөвшөөрөл хүсэх

Авто болон төмөр зам барих, засах (Замын гүүр, далан, ус зайлуулах байгууламж) зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

Авто замд орц, гарц, зогсоолын талбай шинээр гаргах

Авто зогсоол, ажилчдын амралтын байр байгуулах, ажиллуулах зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

Авто тээврийн хэрэгслийг улсын бүртгэлээс хасуулах

Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ нөхөн олгох хүсэлт

Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ солих үйлчилгээ

Авто тээврийн хэрэгслийн торгуулийн мэдээлэл

 

Авто тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн лавлагаа

 

Авто тээврийн хэрэгсэл болон жолоочийн торгуулийн төлбөр төлөх

 

Авто үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл

 

Автомашин түрээсийн үйлчилгээ эрхлэх зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Автотээврийн хэрэгсэл эзэмших, өмчлөх эрхийн лавлагаа (Иргэн одоо эзэмшиж байгаа)

 

Автотээврийн хэрэгсэл эзэмших, өмчлөх эрхийн лавлагаа (Иргэн өмнө өмчилж байсан)

 

Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн татвар

 

Автын агаарын бохирдлын төлбөр

 

Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар

 

Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт

 

Ажил үйлдвэрлэл, үйлчилгээ (цайны газар, зочид буудал, халуун ус, мах махан бүтээгдэхүүний) үйлдвэрлэл эрхлэх зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Ажилгүйдлийн тэтгэмж авах хүсэлт

 

Ажилчдын автобусны зөвшөөрөл олгох

 

Акт дүгнэлтийн лавлагаа олгох

 

Амрах, аялах, зугаалах зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр

 

Апостиль гэрчилгээ авах хүсэлт

 

Арилжааны банкны суутгасан АМНАТ

 

Археологийн судалгаа хийх зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Ахуйн хортон шавж, мэрэгч устгал, ариутгалын чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагуудад ажлын байрны дүгнэлт гаргах

Ахуйн хортон шавж, мэрэгч устгал, ариутгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах

 

Ахуйн хэрэглээний ус, рашаан ашигласны төлбөр

 

Ашигт малтмал олборлолт, ашиглалтын зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр

 

Ашигт малтмалын хайгуул хийх зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Б. Шинээр үүсгэн байгуулагдсан 'Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани'-ийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

 

Байгалийн ургамал нөөц ашигласны төлбөр

 

Байгууллагын татварын тооцоотой эсэх тодорхойлолт

 

Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах

 

Барилга, байгууламжийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэх, хаяг дугаар олгох

 

Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл сунгуулах

 

Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл шинээр авах

 

Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах

 

Батлан даалтын гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

 

Батлан хамгаалахын төв архив - Ажилласан жилийн лавлагаа

 

Батлан хамгаалахын төв архив - Дайнд оролцсон ахмад дайчдын лавлагаа

 

Батлан хамгаалахын төв архив - Тушаал, шийдвэр, бусад баримтын хуулбар авах

 

Батлан хамгаалахын төв архив - Хугацаат цэргийн алба хаасан лавлагаа

 

Батлан хамгаалахын төв архив - Цалингийн тодорхойлолт

 

Биологийн идэвхит бүтээгдэхүүний бүртгэл, сунгалт, өөрчлөлтийн үйл ажиллагаа

 

Бичил уурхайн үйл ажиллагаа эрхлэх зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлт

 

Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэхийн тодорхойлолт

 

Бүх төрлийн сургалт зохион байгуулах зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

В. Шинээр үүсгэн байгуулагдсан 'Холбоо'-г улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

 

Вакцины гэрчилгээ

 

Гаалийн байгууллагад өртэй эсэх тодорхойлолт (ААНБ)

 

Гаалийн байгууллагад өртэй эсэх тодорхойлолт (Иргэн)

 

Гаалийн бүрдүүлэлт хийх зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Гаалийн зөрчлийн лавлагаа (Иргэн)

 

Гаалийн мэдүүлгээр бүрдүүлэлт хийсэн лавлагаа (Иргэн)

 

Гаалийн хяналтын талбай байгуулах, авто пүү ажиллуулах зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Гадаад харилцааны яаманд өргөдөл, гомдол гаргах

 

Гадаадын иргэн, уригчийн зөрчил гаргасан эсэх тухай тодорхойлолт

 

Гадаадын иргэний бүртгэл

 

Гадаадын төсөл, хөтөлбөр, хүмүүнлэгийн болон буцалтгүй тусламжийн хүрээнд нийлүүлж буй тусламж, хандивын лиценз

 

Газар тариалан эрхлэх зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Газар хөдлөлтийн чичирхийллийг судлах зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний лавлагаа

 

Газар эзэмших эрхийн лавлагаа

Газар эзэмших, ашиглах эрх борлуулсны албан татвар төлөх

 

Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн шүүхийн шийдвэртэй эсэх лавлагаа

 

Газрын кадастрын нэгж талбарын тодорхойлолт

 

Газрын тос, эрдэс баялгийн тээвэрлэлт хийх /Улс хоорондын, уртын/ зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Газрын төлбөр төлөх

 

Газрын үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар

 

Галт зэвсгийн албан татвар төлөх

 

Галт зэвсэг эзэмших, өмчлөх эрхийн лавлагаа

 

Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт

 

Геологийн болон байр зүйн зураглал хийх зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Геофизикийн судалгаа хийх зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Гэр хорооллын шугамнаас цэвэр, бохир усны техникийн нөхцөл олгох

 

Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл

 

Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн лавлагаа

 

Гэрлэсний бүртгэлгүй лавлагаа

 

Гэрлэсний бүртгэлгүй лавлагаа (англи)

 

Гэрлэсний бүртгэлийн лавлагаа

 

Гэрлэсний бүртгэлийн лавлагаа (англи)

 

Гэрлэсний гэрчилгээ дахин авах

 

Гүйцэтгэлийн байрзүйн зургийг Хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэх

 

Гүйцэтгэх удирдлага өөрчлөх (гүйцэтгэх захирал, дарга, тэргүүн)

 

Д. Шинээр үүсгэн байгуулагдсан 'Нөхөрлөл'-ийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

 

Дотоодын архины онцгой албан татвар

 

Дотоодын бараа, үйлчилгээний суутгасан НӨАТ

 

Дотоодын дарсны онцгой албан татвар

 

Дотоодын пивоны онцгой албан татвар

 

Дотоодын спиртийн онцгой албан татвар

 

Дотоодын тамхины онцгой албан татвар

 

Дотоодын шимийн архины онцгой албан татвар

 

Дугаарын хязгаарлалтаас чөлөөлөх хүсэлт

 

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын дипломын тодорхойлолт

 

Дүрс бичлэгийн техник, хэрэгсэл суурилуулсан талаар цагдаагийн байгууллагын санал

 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн Улсын шалгалтын нэгдсэн дүнгийн хуулбар

 

Жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авах хүсэлт

 

Жолоодох эрхийн оноо

 

Жолооны үнэмлэх солих, нөхөн олгох

 

Жолоочийн лавлагаа, мэдээлэл

 

Жуулчин тээврийн үйлчилгээ

 

Жуулчны суурин бааз, кемп ажиллуулах зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Жуулчны түр бааз, кемп ажиллуулах зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Зам ашигласны төлбөр

 

Замын засвар үйлчилгээ, арчлан хамгаалалтын ажил эрхлэх зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Замын хяналт, шалгалт явуулах зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Захирамжлалын баримт бичгийн лавлагаа (захирамж, тогтоол, тушаал, шийдвэр)

 

Зэрлэг ан, амьтны (хэвлээр явагч, хөхтөн амьтан, шувуу, загас, цагаан зээр, ховордсон бусад ан амьтан) судлах зорилгоор

 

Зээлийн мэдээллийн лавлагаа (Иргэн)

 

Зээлийн мэдээллийн лавлагаа-Бүрэн (Иргэн)

 

Импортын лиценз олгох үйл ажиллагаа

 

Импортын эмийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа

 

Импортын эмийн хугацаа сунгалтын үйл ажиллагаа

 

Импортын эмийн өөрчлөлтийн үйл ажиллагаа

 

Инженерийн шугам сүлжээ болон хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний зурган мэдээллийн үйлчилгээ

 

Инженерийн шугам сүлжээний ажил шинээр хийх, зөөх, шилжүүлэх ажлын хүрээнд авто зам сэтлэх, сүвлэх зөвшөөрлийн хүсэлт хүлээн авах

Иргэн (Даатгуулагч)-д нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай тодорхойлолт

 

Иргэн болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтад хамрагдсан тодорхойлолт

Иргэнд олгох тодорхойлолт

 

Иргэний оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэлийн лавлагаа

 

Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл (Аймгаас аймагт)

 

Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл (Аймгаас нийслэлд)

 

Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл (Баг дотроо)

 

Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл (Баг хооронд)

 

Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл (Дүүрэг хооронд)

 

Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл (Нийслэлээс аймагт)

 

Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл (Сум хооронд)

 

Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл (Хороон дотроо)

 

Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл (Хорооноос хороонд)

 

Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тодорхойлолт (англи)

 

Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тухай тодорхойлолт

 

Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт

 

Иргэний үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны албан татвар төлөх

 

Иргэний үнэмлэх дахин авах

 

Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа

 

Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа (англи)

 

КОВИД-19-ийн шинжилгээний хариу

 

Кадастрын зураг хэвлэж авах

 

Катерингийн үйлчилгээ эрхлэх зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Кино, нэвтрүүлгийн зураг авалтын зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Л. Шинээр үүсгэн байгуулагдсан 'Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар'-ыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

 

Мал аж ахуй (өвөлжилт хаваржилт, мал бэлчээрлүүлэх) эрхлэх зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Мал тооллогын лавлагаа (иргэн)

 

Мод үржүүлэх, ойжуулах ойг нөхөн сэргээх мэргэжлийн байгууллага (сунгах)

 

Мод үржүүлэх, ойжуулах ойг нөхөн сэргээх мэргэжлийн байгууллага шинээр авах

 

Мод, модон бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Монгол Улсын Олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх захиалах (1 жил)

 

Монгол Улсын Олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх захиалах (2 жил)

 

Монгол Улсын Олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх захиалах (3 жил)

 

Монгол Улсын иргэний харьяаллаа сэргээн тогтоолгосон тухай тодорхойлолт

 

Монгол улсын харьяат болсон тухай тодорхойлолт

 

Мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэх нөхөн олгох хүсэлт хүлээн авах

 

Мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэхийн лавлагаа

 

Мөнгөн хадгаламжийн хүү орлогоос суутгасан албан татвар төлөх

 

НАХЯ-ны харьяа байгууллагуудад ажилласан жилийн талаарх архивын лавлагаа

 

НАХЯ-ны хилийн ба дотоодын цэрэгт цэргийн алба хаасан тухай архивын лавлагаа

 

Нас барсны бүртгэлийн хүсэлт

 

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт (англи)

 

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт

 

Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 50 хувийн буцаан олголт авах дансны дугаар холбох, засах

 

Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн иргэний тодорхойлолт

 

Нийслэлийн хотын албан татвар

 

Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагатай төлбөртэй зогсоолын гэрээ хийх

 

Нислэг үйлдэх зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Нотариатын баримтын хуулбар

 

Нэгж талбарын дуудлага худалдааны анхны үнийн лавлагаа

 

Нэгж талбарын үнэлгээний лавлагаа

 

Нүүрс шигших угаах, баяжуулах зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Нүүрсний агаарын бохирдлын төлбөр

 

Нөхөн бүртгэл хийлгэх

 

Овог, эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний лавлагаа

 

Ойд арчилгаа, цэвэрлэгээ хийх (сунгах)

 

Ойд арчилгаа, цэвэрлэгээ хийх (шинээр авах)

 

Ойд үйлдвэрлэлийн ашиглалт явуулах

 

Ойд үйлдвэрлэлийн ашиглалт явуулах (сунгах)

 

Ойн дагалт баялаг ашиглах, хамгаалах мэргэжлийн байгууллага

 

Ойн дагалт баялаг ашиглах, хамгаалах мэргэжлийн байгууллага (сунгах)

 

Ойн нөөц ашигласны төлбөр

 

Ойн тооллого, ой зохион байгуулалт хийх мэргэжлийн байгууллага (сунгах)

 

Ойн тооллого, ой зохион байгуулалт хийх мэргэжлийн байгууллага (шинээр авах)

 

Ойн хөнөөлт шавж өвчний судалгаа хийх, тэдгээртэй тэмцэх мэргэжлийн байгууллага

 

Ойн хөнөөлт шавж өвчний судалгаа хийх, тэдгээртэй тэмцэх мэргэжлийн байгууллага (сунгах)

 

Олон Улсын болон гадаад улсын төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтэй эсэх тухай тодорхойлолт

 

Оношилгоо, техникийн хяналтын үзлэгийн мэдээлэл харах

 

Оношлуурын бүртгэл, сунгалт, өөрчлөлтийн үйл ажиллагаа

 

Органик уусгагчийн агаарын бохирдлын төлбөр

 

Орон сууцны холбогдолтой баримтын лавлагаа

 

Оршин суугч бус этгээдээс суутгасан НӨАТ

 

Палентологийн судалгаа хийх зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Регистрийн дугаар өөрчилсөн лавлагаа

 

Регистрийн дугаар өөрчлөгдсөнийг бүртгүүлэх хүсэлт

 

Регистрийн дугаарын лавлагаа

 

Самар, жимс, эмийн ургамал түүх, мод бэлтгэх, ойн цэвэрлэгээ хийх зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Сервитутын бүртгэл

 

Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн захирлын нэр солих

 

Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх

 

Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийх

 

Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлсэнг дахин олгох

 

Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх

 

Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл сунгуулах

 

Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл шинээр авах

 

Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн захирлын нэр солих

 

Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх

 

Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийлгэх

 

Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлсэнг дахин олгох

 

Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх

 

Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах

 

Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах

 

Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн захирлын нэр солих

 

Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх

 

Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийлгэх

 

Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлсэнг дахин авах

 

Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх

 

Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл сунгуулах

 

Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл шинээр авах

 

Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн захирлын нэр солих

 

Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх

 

Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийлгэх

 

Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлсэнг дахин олгох

 

Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх

 

Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах

 

Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах

 

Стратегийн ач холбогдол бүхий ордын АМНАТ-ын тусгай төлбөр

 

Сувиллын чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагуудад ажлын байрны дүгнэлт гаргах

 

Сувиллын чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах

 

Суллагдсан тухай тодорхойлолт

 

Суурь боловсролын гэрчилгээний тодорхойлолт

 

Суутгагчийн хуулийн этгээдэд олгосон орлогоос суутгасан татвар төлөх

 

Суутгасан ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр

 

Татварын алданги төлөх

 

Татварын тайлангаа тушаасан эсэх тухай лавлагаа

 

Татварын торгууль төлөх

 

Татварын өрийн үлдэгдлийн лавлагаа

 

Тендерийн тодорхойлолт

 

Томоохон эх үүсвэрийн агаарын бохирдлын төлбөр

 

Туршилтын үйлчилгээ 3

 

Тэг тэнхлэгийн акт болон тоон мэдээллийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгүүлэх

 

Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолтын хуудас

 

Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолтын хуудас (англи)

 

Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны лавлагаа

 

Тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөн

 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр

 

Түгээмэл тархацтай байгалийн баялаг ашиглах (хайрга, дайрга, элс бэлтгэх) зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Түрээсийн бүртгэл

 

Түүх, угсаатны зүй, нүүдлийн соёл иргэншлийн судалгаа хийх зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Төрийн хяналтан дор улсын хилээр нэвтрүүлэх бараанд олгох лиценз

 

Төрсний бүртгэлийн лавлагаа

 

Төрсний бүртгэлийн лавлагаа (англи)

 

Төрсний гэрчилгээ дахин авах

 

Узуфруктын бүртгэл

 

Улирлын түр үйлчилгээнд спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах

 

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэн шийтгэгдсэн хүмүүсийн талаарх цагаатгалын лавлагаа

 

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дахин олгох

 

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх

 

Улсын хилээр нэвтэрсэн иргэний лавлагаа

 

Ургамал судлах зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Ургийн овог, эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэлийн хүсэлт

 

Ус ашиглах зөвшөөрөл, эрхийн бичиг олгож гэрээ байгуулах

 

Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулах хүсэлт хүлээн авах

 

Ус бохирдуулсны татвар төлөх

 

Усан замын тээврийн хэрэгсэл, агаарын хөлгийн санхүүгийн түрээс (лизинг)-н гэрээний эрхийн бүртгэл

 

Усны ашиглах боломжит нөөцийн дүгнэлт гаргах

 

Усны барилга, байгууламжийн зураг төсөлд дүгнэлт өгөх

 

Усны мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох талаар дүгнэлт, Засаг даргын тодорхойлолт гаргах

 

Усны техникийн нөхцөл сунгах

 

Усны хайгуул, гедрогеологийн судалгаа хийх зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээ эрхлэх зорилгоор

 

Уул уурхайн тэсэлгээ, өрөмдлөг хийх зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Фермерийн аж ахуй эрхлэх зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Хадлан тэжээл хадах, бэлтгэх зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Хадлан тэжээл, хадах, бэлтэх зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Халдварт өвчний голомтын тандалт хийх зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Харуул, хамгаалалтын зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Хаягдал усны дүгнэлт гаргах

 

Хилийн боомт, чөлөөт бүсийн бүтээн байгуулалтын ажил хийх зорилгоор

 

Хилийн боомтод нэвтрэх байнгын зөвшөөрөл шинээр авах, сунгах

 

Хилийн боомтод нэвтрэх түр зөвшөөрөл

 

Хилийн цэргийн төв архив - Ажилласан жилийн лавлагаа

 

Хилийн цэргийн төв архив - Тушаал, шийдвэр, бусад баримтын хуулбар авах

 

Хилийн цэргийн төв архив - Хугацаат цэргийн алба хаасан тухай лавлагаа

 

Хилийн цэргийн төв архив - Цалингийн лавлагаа

 

Хилийн чанадад буй иргэдийн бүртгэл

 

Химийн хорт болон аюултай бодис ашиглах зөвшөөрөл

 

Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, ашиглах зөвшөөрөл (1 - 10 тонн)

 

Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, ашиглах зөвшөөрөл (1 тонн)

 

Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, ашиглах зөвшөөрөл (10 - 50 тонн)

 

Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, ашиглах зөвшөөрөл (100 - 150 тонн)

 

Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, ашиглах зөвшөөрөл (150 - 200 тонн)

 

Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, ашиглах зөвшөөрөл (200 тонн дээш)

 

Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, ашиглах зөвшөөрөл (50 - 100 тонн)

 

Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, ашиглах, худалдах зөвшөөрөл (1 -10 тонн)

 

Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, ашиглах, худалдах зөвшөөрөл (1 тонн хүртэл)

 

Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, ашиглах, худалдах зөвшөөрөл (10 -50 тонн)

 

Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, ашиглах, худалдах зөвшөөрөл (100 - 150 тонн)

 

Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, ашиглах, худалдах зөвшөөрөл (150 - 200 тонн)

 

Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, ашиглах, худалдах зөвшөөрөл (200 тонн дээш)

 

Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, ашиглах, худалдах зөвшөөрөл (50 - 100 тонн)

 

Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, худалдах зөвшөөрөл (1 - 10 тонн)

 

Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, худалдах зөвшөөрөл (1 тонн)

 

Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, худалдах зөвшөөрөл (10 - 50 тонн)

 

Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, худалдах зөвшөөрөл (100 - 150 тонн)

 

Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, худалдах зөвшөөрөл (150 - 200 тонн)

 

Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, худалдах зөвшөөрөл (200 тонн дээш)

 

Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, худалдах зөвшөөрөл (50 - 100 тонн)

 

Химийн хорт болон аюултай бодис хил дамжуулан тээвэрлэх зөвшөөрөл (1 - 10 тонн)

 

Химийн хорт болон аюултай бодис хил дамжуулан тээвэрлэх зөвшөөрөл (1 тонн хүртэл)

 

Химийн хорт болон аюултай бодис хил дамжуулан тээвэрлэх зөвшөөрөл (10 - 50 тонн)

 

Химийн хорт болон аюултай бодис хил дамжуулан тээвэрлэх зөвшөөрөл (100 - 150 тонн)

 

Химийн хорт болон аюултай бодис хил дамжуулан тээвэрлэх зөвшөөрөл (150 - 200 тонн)

 

Химийн хорт болон аюултай бодис хил дамжуулан тээвэрлэх зөвшөөрөл (200 тонн дээш)

 

Химийн хорт болон аюултай бодис хил дамжуулан тээвэрлэх зөвшөөрөл (50 - 100 тонн)

 

Химийн хорт болон аюултай бодис худалдах зөвшөөрөл

 

Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох зөвшөөрөл авах

 

Химийн хорт болон аюултай бодис үйлдвэрлэх, ашиглах зөвшөөрөл

 

Химийн хорт болон аюултай бодис үйлдвэрлэх, худалдах зөвшөөрөл

 

Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 6.4-т заасан жагсаалтад орсон бодисыг импортлох, ашиглах, худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл

 

Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж төлөх

 

Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын Архивын лавлагаа авах үйлчилгээ

 

Хувь хүний орлогын татвар төлөх

 

Худаг, уст цэг гаргах зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Хурлын тэмдэглэлийн лавлагаа олгох

 

Хурын ус хуримтлуулж, хөв цөөрөм байгуулах, суваг шуудуу татах дүгнэлт гаргах

 

Хуулийн этгээд бүртгэлгүй тухай лавлагаа

 

Хуулийн этгээд татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан лавлагаа

 

Хуулийн этгээд татан буулгах тухай мэдэгдэх

 

Хуулийн этгээд улсын бүртгэлд бүртгэлтэй эсэх лавлагаа

 

Хуулийн этгээдийг 'Нийлүүлэх замаар' өөрчлөн байгуулагдсаныг бүртгүүлэх

 

Хуулийн этгээдийг 'Нэгтгэх замаар' өөрчлөн байгуулагдсаныг бүртгүүлэх

 

Хуулийн этгээдийг 'Тусгаарлах замаар' өөрчлөн байгуулагдсаныг бүртгүүлэх

 

Хуулийн этгээдийг 'Хуваах замаар' өөрчлөн байгуулагдсаныг бүртгүүлэх

 

Хуулийн этгээдийг 'Хэлбэр өөрчлөх замаар' өөрчлөн байгуулагдсаныг бүртгүүлэх

 

Хуулийн этгээдийн дэлгэрэнгүй лавлагаа

 

Хуулийн этгээдийн нэр өөрчлөгдсөн тухай лавлагаа

 

Хуулийн этгээдийн нэр өөрчлөх

 

Хуулийн этгээдийн хаяг өөрчлөх

 

Хуулийн этгээдийн хаягийн лавлагаа

 

Хуулийн этгээдийн цахим гэрчилгээ

 

Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тухай тодорхойлолт

 

Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт

 

Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгч өөрчлөх

 

Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчийн тухай лавлагаа

 

Хуучин барилгад цэвэр, бохир усны техникийн нөхцөл олгох

 

Хүйс өөрчлөгдсөний бүртгэлийн хүсэлт

 

Хүн, хуулийн этгээдэд газар эзэмшүүлэх гэрээний лавлагаа

 

Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай өрхийн тодорхойлолт (Нийслэл)

 

Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай өрхийн тодорхойлолт (Орон нутаг)

 

Хүүхдийн автобусны зөвшөөрөл олгох

 

Хүүхдийн мөнгөнд хамрагдах эсэхийг шалгах

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний үнэмлэх авах хүсэлт

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний үнэмлэх сунгах хүсэлт

 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн лавлагаа

 

Хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэвэр тогтоолтын хуудас

 

Хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэвэр тогтоолтын хуудас (англи)

 

Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж авах хүсэлт

 

Цагаатгалын лавлагаа олгох

 

Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, тэдгээртэй адилтгах орлогоос суутгасан татвар

 

Цахилгаан дамжуулах шугам болон шилэн кабель татах зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Цооног өрөмдөх, худаг гаргах зөвшөөрөл

 

Цэвэр, бохир усны шугамыг зөөх зөвшөөрөл олгох

 

Цэвэр, бохир усны шугамын тодруулга хийх

 

Цэвэр, бохир усны шугамын холбох цэг өөрчлөх зөвшөөрөл олгох

 

Чөлөөт бүсэд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл (Замын-Үүд чөлөөт бүс)

 

Чөлөөт бүсэд тамхи худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл (Замын-Үүд чөлөөт бүс)

 

Чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа эрхлэх бүртгэлийн гэрчилгээ ( Замын-Үүд чөлөөт бүс)

 

Шатахуун түгээх станц ажиллуулах зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Шашны зан үйл хийх зорилгоор хилийн бүс, зурваст нэврэх зөвшөөрөл

 

Шилжилт хөдөлгөөний холбогдолтой лавлагаа

 

Шинэ баригдах барилгад цэвэр, бохир усны техникийн нөхцөл олгох

 

Шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлбөргүй эсэх тодорхойлолт (ААНБ)

 

Шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлбөргүй эсэх тодорхойлолт (Иргэн)

 

Шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлбөргүй эсэх тодорхойлолт (иргэн) (англи)

 

Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл (Төрөөс үнэгүй хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийг баталгаажуулах)

 

Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл (Арилжих гэрээ)

 

Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл (Бэлэглэх гэрээ)

 

Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл (Газраас бусад ҮХЭХ-ийг анх удаа бүртгүүлэх)

 

Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл (Төрөөс худалдаж авсан газрын өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх)

 

Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн худалдах, худалдан авах гэрээг улсын бүртгэлд бүртгэх

 

Экспортын лиценз олгох үйл ажиллагаа

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ