Цөөн үгээр

- Ж.БААТАР: МИНИЙ АХ АТАРТ 40 ГАРУЙ ЖИЛ АЖИЛЛАХДАА МЕХАНИК, БРИГАДЫН ДАРГА БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА ЗЭРЭГ АЖЛЫГ ХИЙЖ ЭНХТАЛ, МӨНХТОЛГОЙ, ОРХОНЫ ХӨНДИЙГӨӨР ХӨНДЛӨН ГУЛД АЛТАН ШАРГАЛ ТАРИАН ТАЛБАЙ АЖИЛСАГ ХӨДӨЛМӨРЧ ТАРИАЛАНЧ МАЛЧДЫНХАА ДУНД ШУУГИУЛЖ ЯВЛАА ДАА. - САНЖААГИЙН ЛХАГВАСҮРЭН АТРЫН 1,2-Р АЯНЫ ТЕХНИКИЙН НАРИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЭМЧ ХЭМЭЭН НЭРЛЭГДСЭН САЙН МЕХАНИКЧ, ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ САЙН АЖИЛТАН БАЙЛАА. - Д.ОЮУН: П.ТОГОО АХ АТРЫН БРИГАДУУДААР ГАГНУУРЫН САК АППАРАТАА ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МАШИНЫ АРААС ЧИРЭЭД АЖЛАА ХИЙГЭЭД Л ЯВДАГ БАЙСАН.

Сумын ЗД-н захирамж

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 122 Хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах тухай 2017-12-28 2017-12-28 Файл татах
2 123 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-12-28 2017-12-28 Файл татах
3 119 Зээл олгох тухай 2017-12-21 2017-12-21 Файл татах
4 120 Зээл сонгон шалгаруулах тухай 2017-12-21 2017-12-21 Файл татах
5 121 Хүнсний дэлгүүр сонгон шалгаруулах тухай 2017-12-21 2017-12-21 Файл татах
6 118 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-12-06 2017-12-06 Файл татах
7 117 хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай 2017-12-05 2017-12-05 Файл татах
8 112 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
9 113 мал тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
10 113 мал тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай /хавсралт 1 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
11 113 мал тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай /хавсралт 2 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
12 113 мал тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай /хавсралт 3 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
13 113 мал тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай /хавсралт 4 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
14 114 Сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөл байгуулах тухай 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
15 114 Сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөл байгуулах тухай /хавсралт 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
16 115 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
17 111 Өвөлжөөний газар олгох тухай 2017-11-23 2017-11-23 Файл татах
18 111 Өвөлжөөний газар олгох тухай /хавсралт 2017-11-23 2017-11-23 Файл татах
19 107 Ургацын баяр тэмдэглэх тухай 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
20 107 Ургацын баяр тэмдэглэх тухай /хавсралт/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
21 107 Ургацын баяр тэмдэглэх тухай /хавсралт 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
22 107 Ургацын баяр тэмдэглэх тухай /хавсралт 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
23 108 Золбин нохой устгах тухай 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
24 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
25 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 1/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
26 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 2/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
27 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 3/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
28 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 4/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
29 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 5/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
30 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 6/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
31 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 7/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
32 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай /хавсралт 8/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
33 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 9/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
34 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 10/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
35 109 сумын 2018 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 11 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
36 106 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-11-17 2017-11-17 Файл татах
37 105 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-11-14 2017-11-14 Файл татах
38 102 Газар ашиглуулах тухай 2017-11-13 2017-11-13 Файл татах
39 103 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай 2017-11-13 2017-11-13 Файл татах
40 104 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-11-13 2017-11-13 Файл татах
41 104 Газар эзэмшүүлэх тухай /хавсралт/ 2017-11-13 2017-11-13 Файл татах
42 100 Орон нутгийн өмчийг гэрээгээр шилжүүлэх тухай 2017-10-31 2017-10-31 Файл татах
43 99 Өвөл цагийн соёл хүмүүжил, урлаг, спортын нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2017-10-30 2017-10-30 Файл татах
44 96 Цахим хэлбэрээр албан хэрэг хөтлөх болон архивын материалыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх тухай 2017-10-12 2017-10-12 Файл татах
45 94 Ургийн овог өөрчлөх тухай 2017-10-10 2017-10-10 Файл татах
46 95 Ургийн овог өөрчлөх тухай 2017-10-10 2017-10-10 Файл татах
47 93 Асран хамгаалагч тогтоох тухай 2017-09-12 2017-09-12 Файл татах
48 92 Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга хийх тухай 2017-09-01 2017-09-01 Файл татах
49 92 Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга хийх тухай/хавсралт 2017-09-01 2017-09-01 Файл татах
50 91 Хяналт шалгалтын пост ажиллуулах тухай 2017-08-31 2017-08-31 Файл татах
51 91 Хяналт шалгалтын пост ажиллуулах тухай /хавсралт/ 2017-08-31 2017-08-31 Файл татах
52 90 Орон нутгийн өмчийн хөрөнгөнд тооллого зохион байгуулах тухай 2017-08-22 2017-08-22 Файл татах
53 87 Элэгний В,С вирусын үзлэг зохион байгуулах тухай 2017-08-17 2017-02-08 Файл татах
54 88 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-08-17 2017-08-17 Файл татах
55 89 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах тухай 2017-08-14 2017-08-14 Файл татах
56 89 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах тухай /хавсралт 1-ийн 1-р хуудас/ 2017-08-14 2017-08-14 Файл татах
57 89 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах тухай /хавсралт 1-ийн 2-р хуудас/ 2017-08-14 2017-08-14 Файл татах
58 89 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах тухай /хавсралт 2/ 2017-08-14 2017-08-14 Файл татах
59 86 Ажлын хэсэг томилох тухай 2017-08-11 2017-08-11 Файл татах
60 85 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-08-07 2017-08-07 Файл татах
61 82 Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах 2017-08-03 2017-08-03 Файл татах
62 83 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-08-03 2017-08-03 Файл татах
63 84 Асран хамгаалагч тогтоох тухай 2017-08-03 2017-08-03 Файл татах
64 81 Хадлангийн газар олгох тухай 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
65 81 Хадлангийн газар олгох тухай хавсралт 1-ийн 1-р хуудас 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
66 81 Хадлангийн газар олгох тухай хавсралт 1-ийн 2-р хуудас 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
67 81 Хадлангийн газар олгох тухай хавсралт 1-ийн 3-р хуудас 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
68 81 Хадлангийн газар олгох тухай хавсралт 2-ийн 1-р хуудас 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
69 81 Хадлангийн газар олгох тухай хавсралт 2-ийн 2-р хуудас 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
70 81 Хадлангийн газар олгох тухай хавсралт 2-ын 3-р хуудас 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
71 79 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-07-28 2017-07-28 Файл татах
72 80 Хөх сав, канистергүй аймаг, сум, баг хөдөлгөөнийг өрнүүлэх тухай 2017-07-28 2017-07-28 Файл татах
73 80 Хөх сав, канистергүй аймаг, сум, баг хөдөлгөөнийг өрнүүлэх тухай/хавсралт 2017-07-28 2017-07-28 Файл татах
74 77 Архи согтууруулах ундааг түр хориглох тухай 2017-07-14 2017-07-14 Файл татах
75 76 Баяр наадмын салбар комисс байгуулах тухай 2017-07-10 2017-07-10 Файл татах
76 76 Баяр наадмын салбар комисс байгуулах тухай /хавсралт/ 2017-07-10 2017-07-10 Файл татах
77 75 Овог нэр өөрчлөх тухай 2017-07-06 2017-07-06 Файл татах
78 73 Шууд гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлэх тухай 2017-06-30 2017-06-30 Файл татах
79 70 Шууд гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлэх тухай 2017-06-22 2017-06-22 Файл татах
80 70 Шууд гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлэх тухай /үргэлжлэл/ 2017-06-22 2017-06-22 Файл татах
81 71 Хороо байгуулах тухай 2017-06-22 2017-06-22 Файл татах
82 71 Хороо байгуулах тухай / хавсралт 1/ 2017-06-22 2017-06-22 Файл татах
83 69 Хог хаягдал цэвэрлүүлэх тухай 2017-06-21 2017-06-21 Файл татах
84 66 Зуслангийн газар чөлөөлөх тухай 2017-06-12 2017-06-12 Файл татах
85 67 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-06-12 2017-06-12 Файл татах
86 63 Сумын Хүндэт дэвтэрт бичих тухай 2017-06-09 2017-06-09 Файл татах
87 63 Сумын Хүндэт дэвтэрт бичих тухай /хавсралт 1-р хуудас/ 2017-06-09 2017-06-09 Файл татах
88 63 Сумын Хүндэт дэвтэрт бичих тухай /хавсралт 2-р хуудас/ 2017-06-09 2017-06-09 Файл татах
89 64 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-06-09 2017-06-09 Файл татах
90 61 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-06-05 2017-06-05 Файл татах
91 62 Зөвлөлийн дэргэдэх салбар зөвлөл байгуулах тухай 2017-06-05 2017-06-05 Файл татах
92 62 Зөвлөлийн дэргэдэх салбар зөвлөл байгуулах тухай /үргэлжлэл/ 2017-06-05 2017-06-05 Файл татах
93 59 мал тэжээвэр амьтад хашаа худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай 2017-05-25 2017-05-25 Файл татах
94 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
95 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай - хавсралт-1 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
96 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай - хавсралт-2 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
97 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай - хавсралт-3 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
98 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай - хавсралт-4 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
99 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай - хавсралт-5 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
100 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай - хавсралт-6 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
101 57 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-19 2017-05-19 Файл татах
102 56 малд үзлэг ангилалт хийх тухай 2017-05-19 2017-05-19 Файл татах
103 54 Ёс зүйн хороо байгуулан ажиллуулах тухай 2017-05-18 2017-05-18 Файл татах
104 52 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-05-18 2017-05-18 Файл татах
105 53 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-05-18 2017-05-18 Файл татах
106 55 Захирганы актыг хүчингүй болгох тухай 2017-05-18 2017-05-18 Файл татах
107 50 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-11 2017-05-11 Файл татах
108 51 Гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-05-11 2017-05-11 Файл татах
109 51 Гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хавсралт 01 2017-05-11 2017-05-11 Файл татах
110 51 Гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуудас 2 2017-05-11 2017-05-11 Файл татах
111 49 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-08 2017-05-08 Файл татах
112 60 МИД даатгалыг идэвхижүүлэх тухай 2017-05-06 2017-05-06 Файл татах
113 48 Гэр бүл хүүхэд хамгаалалын "Хамтарсан баг"-ийг шинэчлэн зохион байгуулах тухай 2017-05-05 2017-05-05 Файл татах
114 44 Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах орон тооны бус зөвлөлийг шинэчлнэн байгуулах тухай 2017-05-05 2017-05-05 Файл татах
115 45 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-05 2017-05-05 Файл татах
116 46 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-05 2017-05-05 Файл татах
117 47 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-05 2017-05-05 Файл татах
118 40 Ажлын хэсэг зохион байгуулах тухай 2017-04-19 2017-04-19 Файл татах
119 41 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-04-19 2017-04-19 Файл татах
120 42 Зөвлөн туслах ажлын хэсэг ажиллуулах тухай 2017-04-19 2017-04-19 Файл татах
121 43 Ахмадын хорооны ажлын төлөвлөгөө батлан санхүүжүүлж ажиллах тухай 2017-04-19 2017-04-19 Файл татах
122 38 "Соёлч байгууллага" "Соёлч өрх " Цэвэрч гудамж" шалгаруулах уралдаан зарлах тухай 2017-04-14 2017-04-01 Файл татах
123 36 Сумын цахим хуудас ажиллуулах, мэдээлэл бүрдүүлэх, иргэдийг цахим мэдээллээр хангах тухай 2017-04-14 2017-04-14 Файл татах
124 36 Сумын цахим хуудас ажиллуулах, мэдээлэл бүрдүүлэх, иргэдийг цахим мэдээллээр хангах тухай хавсралт-01 2017-04-14 2017-04-01 Файл татах
125 38 "Соёлч байгууллага" "Соёлч өрх " Цэвэрч гудамж" шалгаруулах уралдаан зарлах тухай хавсралт 01 2017-04-14 2017-04-14 Файл татах
126 36 Сумын цахим хуудас ажиллуулах, мэдээлэл бүрдүүлэх, иргэдийг цахим мэдээллээр хангах тухай хавсралт-01 2017-04-14 2017-04-01 Файл татах
127 34 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-03-31 2017-03-31 Файл татах
128 29 Гамшгийн аюулын зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах, газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2017-03-21 2017-03-21 Файл татах
129 30 Зорилтот өрхийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-21 2017-03-21 Файл татах
130 31 Батлан хамгаалах товчоо байгуулах тухай 2017-03-21 2017-03-21 Файл татах
131 32 Хог хаягдал цэвэрлүүлэх тухай 2017-03-21 2017-03-21 Файл татах
132 31 Батлан хамгаалах товчоо байгуулах тухай 2017-03-21 2017-03-21 Файл татах
133 27 Цол олгох тухай 2017-03-18 2017-03-18 Файл татах
134 28 Сумын Хөдөлмөр нийгмийн зөвшилцлийн гурван талт салбар хороо байгуулах тухай 2017-03-18 2017-03-18 Файл татах
135 26 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-03-15 2017-03-15 Файл татах
136 23 Малчдын зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 2017-03-13 2017-03-13 Файл татах
137 24 Зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 2017-03-13 2017-03-13 Файл татах
138 25 Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгааг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай 2017-03-13 2017-03-13 Файл татах
139 21 Хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах тухай 2017-02-24 2017-02-24 Файл татах
140 22 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-02-24 2017-02-24 Файл татах
141 20 Цол олгох тухай 2017-02-22 2017-02-22 Файл татах
142 19 Хүнсний худалдаа үйлчилгээний газруудад хяналт шалгалт хийх тухай 2017-02-14 2017-02-14 Файл татах
143 18 Ахмад настны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-02-13 2017-02-13 Файл татах
144 16 Төсөв зарцуулах тухай 2017-02-07 2017-02-07 Файл татах
145 17 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-02-07 2017-02-07 Файл татах
146 15 Хүүхэд үрчлүүлэх тухай 2017-02-06 2017-02-06 Файл татах
147 14 Онцгой комиссын гишүүдийн ажиллах журмыг батлах тухай 2017-02-01 2017-02-01 Файл татах
148 12 Татан төвлөрүүлсэн эхний үлдэгдлийг эргүүлэн дансанд ньь шилжүүлэх тухай 2017-01-31 2017-01-31 Файл татах
149 13 Өвөлжилтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-01-31 2017-01-31 Файл татах
150 11 Нэр өөрчлөх тухай 2017-01-30 2017-01-30 Файл татах
151 10 Хүнсний дэлгүүр сонгох тухай 2017-01-27 2017-01-27 Файл татах
152 9 Хүнсний дэлгүүр сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-01-27 2017-01-27 Файл татах
153 8 Суурь боловсрол эзэмшүүлэхийг шаардах тухай 2017-01-24 2017-01-24 Файл татах
154 5 Бодлогын баримт бичгүүдийн биелэлтийг хангах, мэдээ тайлан гаргах тухай 2017-01-23 2017-01-23 Файл татах
155 7 Ажлын хэсэг томилох тухай 2017-01-23 2017-01-23 Файл татах
156 6 Эцэг эхийн нэр өөрчлөх тухай 2017-01-23 2017-01-23 Файл татах
157 4 Статистикийн 2017 оны мэдээ, тайлангийн график хуваарийг батлах тухай 2017-01-20 2017-01-20 Файл татах
158 2 Гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-01-11 2017-01-11 Файл татах
159 3 Сумын 2017 оны төсвийн сар, улирлын хуваарь батлах тухай 2017-01-09 2017-01-09 Файл татах
160 1 Тээврийн хэрэгслийн техникийн улсын үзлэг зохион байгуулах тухай 2017-01-09 2017-01-09 Файл татах
161 92 Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга хийх тухай/хавсралт 2017-01-09 2017-01-09 Файл татах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ