Цөөн үгээр

- ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН 5-Р ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ СПОРТЫН ТЭМЦЭЭНИЙГ НИЙЛБЭР ДҮНГЭЭР ЕБС-ИЙН ХАМТ ОЛОН ТЭРГҮҮЛЛЭЭ. - ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ СУРГАЛТУУДЫГ НИЙСЛЭЛИЙН ЗДТГ-ЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВТЭЙ ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. . - Төрийн албан хаагчдын 5-р зөвлөгөөнийг зохион байгуулав.

Сумын ЗД-н захирамж

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 18 Эзэмшил газрын хэмжээг өөрчлөх тухай 2020-03-13 2020-03-13 Файл татах
2 22 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2020-03-12 2020-03-12 Файл татах
3 11 Ахмад настны талаар авах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2020-02-17 2020-02-17 Файл татах
4 94 Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2019-08-30 0000-00-00 Файл татах
5 93 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-08-20 2019-08-20 Файл татах
6 88 Ажлын хэсэг томилох тухай 2019-08-15 2019-08-15 Файл татах
7 90 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай /Б.Нарантуяа/ 2019-08-15 2019-08-15 Файл татах
8 87 Мал эмнэлгийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай 2019-07-22 2019-07-22 Файл татах
9 85 Халдварт болон халдварт бус өвчний эрт илрүүлэх үзлэг оношлогоог зохион байгуулах тухай 2019-07-10 2019-07-10 Файл татах
10 84 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 2019-07-09 2019-07-09 Файл татах
11 81 Сумын баяр наадмын салбар комисс байгуулах тухай 2019-06-24 2019-06-24 Файл татах
12 80 Сумын баяр наадмыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-24 2019-06-24 Файл татах
13 82 Баяр наадмын зардал гарах тухай 2019-06-24 2019-06-24 Файл татах
14 79 Хог хаягдлын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-06-17 2019-06-17 Файл татах
15 78 "Бүтээн байгуулалтыг нэмэгдүүлж өрхийн аж ахуйг хөгжүүлэх жил"-ийн ажлын хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөөг батлах тухай 2019-06-14 2019-06-14 Файл татах
16 75 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-30 2019-05-30 Файл татах
17 76 Шууд гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2019-05-30 2019-05-30 Файл татах
18 74 Хагас жилийн малын түүвэр судалгаа явуулах тухай 2019-05-27 2019-05-27 Файл татах
19 71 Ажлын хэсэг томилон ажиллуулах тухай 2019-05-17 2019-05-17 Файл татах
20 70 Ажлын хэсэг томилох тухай 2019-05-17 2019-05-17 Файл татах
21 72 Төрийн байгууллагын архивын ажлын зохион байгуулалт, албан хэрэг хөтлөлтийн зөвлөн туслах ажлын хэсэг томилон ажиллуулах тухай 2019-05-17 2019-05-17 Файл татах
22 73 Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2019-05-17 2019-05-17 Файл татах
23 69 Тариалалтын штаб байгуулах тухай 2019-05-17 2019-05-17 Файл татах
24 68 Зээл олгох тухай 2019-05-16 2019-05-16 Файл татах
25 66 Ажлын хэсэг томилох тухай 2019-05-13 2019-05-13 Файл татах
26 63 Засаг даргын нөөц сангаас зардал гаргах тухай 2019-05-10 2019-05-10 Файл татах
27 62 Зээл сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-10 2019-05-10 Файл татах
28 64 Засаг даргын нөөц сангаас зардал гаргах тухай /Тариаланчдын зөвлөгөөн/ 2019-05-10 2019-05-10 Файл татах
29 65 Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2019-05-10 2019-05-19 Файл татах
30 61 Газар эзэмшүүлэх тухай / О.Бат-очир/ 2019-04-29 2019-04-29 Файл татах
31 58 Сумын Хүндэт дэвтэрт бичих тухай 2019-04-29 2019-04-29 Файл татах
32 60 Газар эзэмшүүлэх тухай /Б.Мөнхтөр/ 2019-04-29 2019-04-29 Файл татах
33 59 Газар эзэмшүүлэх тухай /Х.Оюунчимэг 2019-04-29 2019-04-29 Файл татах
34 52 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2019-04-25 2019-04-25 Файл татах
35 51 Газар эзэмшүүлэх тухай 2019-04-25 2019-04-25 Файл татах
36 55 Хүний эрхийг хангах салбар зөвлөлийг шинэчлэн батлах тухай 2019-04-25 2019-04-25 Файл татах
37 49 Зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 2019-04-25 2019-04-25 Файл татах
38 50 Газар эзэмшүүлэх тухай /3 иргэнд/ 2019-04-25 2019-04-25 Файл татах
39 53 Газар эзэмшүүлэх тухай /Жаргалантын тохойд 2 иргэнд/ 2019-04-25 2019-04-25 Файл татах
40 54 Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах тухай 2019-04-25 2019-04-25 Файл татах
41 57 Татан төвлөрүүлсэн эхний үлдэгдлийг эргүүлэн дансанд нь шилжүүлэх тухай 2019-04-25 2019-04-25 Файл татах
42 56 Газар өмчлүүлэх тухай 2019-04-25 2019-04-25 Файл татах
43 48 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Аймгийн Ахмадын хорооны удирдах ажилтны зөвлөгөөн/ 2019-04-16 2019-04-16 Файл татах
44 47 Ажлын хэсэг байгуулах тухай/ Атар-60, бүтээн байгуулалтын ажил/ 2019-04-15 2019-04-15 Файл татах
45 46 Сумын хөдөлмөр нийгмийн зөвшилцлийн гурван талт салбар хороог байгуулах тухай 2019-04-11 2019-04-11 Файл татах
46 45 Сумын эрүүл ахуй аюулгүй байдлын зөвлөлийн бүрэлдхүүнийг батлах тухай 2019-04-05 2019-04-05 Файл татах
47 42 Хяналтын цэг ажиллуулах тухай 2019-04-05 2019-04-05 Файл татах
48 0 Малчдын зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 2019-04-05 2019-04-05 Файл татах
49 41 Тээврийн хэрэгслийн техникийн улсын үзлэг зохион байгуулах тухай 2019-04-02 2019-04-02 Файл татах
50 40 Хүн ам, орон сууцны тооллогын түр товчоог байгуулах тухай 2019-04-01 2019-04-01 Файл татах
51 38 Ажлын хэсэг томилох тухай 2019-03-27 2019-03-27 Файл татах
52 37 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2019-03-26 2019-03-26 Файл татах
53 36 Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай 2019-03-25 0000-00-00 Файл татах
54 27 Эзэмшил газрыг хэдэн хэдэн нэгж талбарт хуваан эзэмшүүлэх тухай 2019-03-21 2019-03-21 Файл татах
55 28 Зорилтот өрхийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг батлах тухай 2019-03-21 2019-03-21 Файл татах
56 30 Газар эзэмшүүлэх тухай / Ц. Мөнхбүрэн/ 2019-03-21 2019-03-21 Файл татах
57 35 Зөвлөл байгуулах тухай 2019-03-21 2019-03-21 Файл татах
58 29 Газар эзэмшүүлэх тухай /3 иргэнд 2019-03-21 2019-03-21 Файл татах
59 33 Сумын Онцгой комиссын бүрэлдхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019-03-21 2019-03-21 Файл татах
60 34 Гал түймэртэй тэмцэх бүлэг байгуулах тухай 2019-03-21 2019-03-21 Файл татах
61 32 Сумын Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус штаб, ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн ангийг зохион байгуулах тухай 2019-03-20 2019-03-20 Файл татах
62 23 Сумын "Хүндэт дэвтэр"-т бичих тухай 2019-03-15 2019-03-15 Файл татах
63 26 дохиогоор ажиллах, газар хөдлөлтийн гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх таниулах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2019-03-13 2019-03-13 Файл татах
64 22 Газар эзэмшүүлэх тухай /Их түмэн сүрэг ХХК 2019-03-11 2019-03-11 Файл татах
65 20 Засаг даргын нөөц сангаас зардал гаргах тухай /Эмэгтэйчүүдийн холбоо/ 2019-03-05 2019-03-05 Файл татах
66 19 Засаг даргын нөөц сангаас зардал гаргах тухай / Ц.Тэмүжин,Б.Батзориг, С.Шинэхүү/ 2019-03-01 2019-03-01 Файл татах
67 18 Засаг даргын нөөц сангаас зардал гаргах тухай / С.Ганхуяг/ 2019-03-01 2019-03-01 Файл татах
68 17 Хүн ам, орон сууцны тооллогын комисс томилох тухай 2019-02-28 2019-02-28 Файл татах
69 17 Хүн ам, орон сууцны тооллогын комисс томилох тухай 2019-02-28 2019-02-28 Файл татах
70 16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-02-25 2019-02-25 Файл татах
71 15 Газар өмчлүүлэх тухай 2019-02-19 2019-02-19 Файл татах
72 14 Хурдан морины уралдааныг хориглох тухай 2019-02-13 2019-02-13 Файл татах
73 13 Газар өмчлүүлэх тухай 2019-02-12 2019-02-12 Файл татах
74 12 Газар өмчлүүлэх тухай 2019-02-12 2019-02-12 Файл татах
75 10 Статистикийн 2019 оны мэдээ тайлангийн график хуваарийг батлах тухай 2019-02-02 2019-02-02 Файл татах
76 11 Газар эзэмшүүлэх тухай /Цэцэрлэг 2019-02-02 2019-02-02 Файл татах
77 9 Нийгмийн эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийг шинэчлэн зохион байгуулах тухай 2019-01-22 2019-01-22 Файл татах
78 8 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2019-01-17 2019-01-17 Файл татах
79 7 Газар өмчлөх эрхийг өвлүүлэх тухай 2019-01-17 2019-01-17 Файл татах
80 5 Ахмад настны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-01-14 2019-01-14 Файл татах
81 4 Сумын 2019 оны сар, улирлын хуваарь батлах тухай 2019-01-10 2019-01-10 Файл татах
82 2 Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах орон тооны бус зөвлөлийг шинэчлэн зохион байгуулах тухай 2019-01-07 2019-01-07 Файл татах
83 1 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2019-01-02 2019-01-02 Файл татах
84 38 Газар өмчлүүлэх тухай 2018-04-23 2018-04-23 Файл татах
85 36 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-04-19 2018-04-19 Файл татах
86 37 Тээврийн хэрэгслийн техникийн улсын үзлэг явуулах тухай 2018-04-19 2018-04-19 Файл татах
87 16 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2018-03-19 2018-03-19 Файл татах
88 17 Хариуцлага тооцох тухай 2018-03-19 2018-03-19 Файл татах
89 18 Бүх нийтийн хог хаягдлыг цэвэрлүүлэх тухай 2018-03-19 2018-03-19 Файл татах
90 19 Залуучуудын хөгжлийн жилийн салбар зөвлөл байгуулах тухай 2018-03-19 2018-03-19 Файл татах
91 15 Гамшгийн аюулын туай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах, газар хэдлэлтийн гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх,таниулах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2018-03-16 2018-03-16 Файл татах
92 14 Мал амьтны гоц халддварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2018-03-07 2018-03-07 Файл татах
93 12 Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх тухай 2018-03-05 2018-03-05 Файл татах
94 13 Хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай 2018-03-05 2018-03-05 Файл татах
95 11 Мал амьтны гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2018-02-28 2018-02-28 Файл татах
96 6 Татан төдлөрүүлсэн эхний үлдэгдлийг эргүүлэн дансанд шилжүүлэх тухай 2018-02-09 2018-02-09 Файл татах
97 7 "Цагаан сар" нэгдсэн арга хэмжээний тухай 2018-02-09 2018-02-09 Файл татах
98 7 "Цагаан сар" нэгдсэн арга хэмжээний тухай хавсралт 01 2018-02-09 2018-02-09 Файл татах
99 8 Хүнсний дэлгүүр сонгох тухай 2018-02-09 2018-02-09 Файл татах
100 9 Зорилтот өөрхийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг батлах тухай 2018-02-09 2018-02-09 Файл татах
101 10 Ажлын хэсэг байуулах тухай 2018-02-09 2018-02-09 Файл татах
102 1 Статистики йн 2018 оны мэдээ тайлангийн график, хуваарийг батлах тухай/хавсралт 01 2018-01-26 0201-01-26 Файл татах
103 4 Газрын тооллого явуулах тухай 2018-01-12 2018-01-12 Файл татах
104 3 Сумын 2018 оны төсвийн сар, улирлын төлөвлөгөө батлах тухай 2018-01-08 2018-01-08 Файл татах
105 2 Ой түр хугацаагаар хаах тухай 2018-01-05 2018-01-05 Файл татах
106 1 01 тоот захирамжийн хавсралт 2018-01-04 2018-01-04 Файл татах
107 1 Ахмадын хорооны төлөвлөгөө баталж санхүүжүүлэх тухай 2018-01-03 2018-01-03 Файл татах
108 122 Хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах тухай 2017-12-28 2017-12-28 Файл татах
109 123 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-12-28 2017-12-28 Файл татах
110 119 Зээл олгох тухай 2017-12-21 2017-12-21 Файл татах
111 120 Зээл сонгон шалгаруулах тухай 2017-12-21 2017-12-21 Файл татах
112 121 Хүнсний дэлгүүр сонгон шалгаруулах тухай 2017-12-21 2017-12-21 Файл татах
113 118 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-12-06 2017-12-06 Файл татах
114 117 хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай 2017-12-05 2017-12-05 Файл татах
115 112 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
116 113 мал тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
117 113 мал тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай /хавсралт 1 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
118 113 мал тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай /хавсралт 2 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
119 113 мал тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай /хавсралт 3 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
120 113 мал тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай /хавсралт 4 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
121 114 Сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөл байгуулах тухай 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
122 114 Сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөл байгуулах тухай /хавсралт 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
123 115 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
124 111 Өвөлжөөний газар олгох тухай 2017-11-23 2017-11-23 Файл татах
125 111 Өвөлжөөний газар олгох тухай /хавсралт 2017-11-23 2017-11-23 Файл татах
126 107 Ургацын баяр тэмдэглэх тухай 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
127 107 Ургацын баяр тэмдэглэх тухай /хавсралт/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
128 107 Ургацын баяр тэмдэглэх тухай /хавсралт 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
129 107 Ургацын баяр тэмдэглэх тухай /хавсралт 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
130 108 Золбин нохой устгах тухай 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
131 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
132 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 1/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
133 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 2/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
134 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 3/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
135 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 4/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
136 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 5/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
137 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 6/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
138 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 7/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
139 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай /хавсралт 8/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
140 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 9/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
141 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 10/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
142 109 сумын 2018 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 11 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
143 106 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-11-17 2017-11-17 Файл татах
144 105 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-11-14 2017-11-14 Файл татах
145 102 Газар ашиглуулах тухай 2017-11-13 2017-11-13 Файл татах
146 103 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай 2017-11-13 2017-11-13 Файл татах
147 104 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-11-13 2017-11-13 Файл татах
148 104 Газар эзэмшүүлэх тухай /хавсралт/ 2017-11-13 2017-11-13 Файл татах
149 100 Орон нутгийн өмчийг гэрээгээр шилжүүлэх тухай 2017-10-31 2017-10-31 Файл татах
150 99 Өвөл цагийн соёл хүмүүжил, урлаг, спортын нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2017-10-30 2017-10-30 Файл татах
151 96 Цахим хэлбэрээр албан хэрэг хөтлөх болон архивын материалыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх тухай 2017-10-12 2017-10-12 Файл татах
152 94 Ургийн овог өөрчлөх тухай 2017-10-10 2017-10-10 Файл татах
153 95 Ургийн овог өөрчлөх тухай 2017-10-10 2017-10-10 Файл татах
154 93 Асран хамгаалагч тогтоох тухай 2017-09-12 2017-09-12 Файл татах
155 92 Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга хийх тухай 2017-09-01 2017-09-01 Файл татах
156 92 Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга хийх тухай/хавсралт 2017-09-01 2017-09-01 Файл татах
157 91 Хяналт шалгалтын пост ажиллуулах тухай 2017-08-31 2017-08-31 Файл татах
158 91 Хяналт шалгалтын пост ажиллуулах тухай /хавсралт/ 2017-08-31 2017-08-31 Файл татах
159 90 Орон нутгийн өмчийн хөрөнгөнд тооллого зохион байгуулах тухай 2017-08-22 2017-08-22 Файл татах
160 87 Элэгний В,С вирусын үзлэг зохион байгуулах тухай 2017-08-17 2017-02-08 Файл татах
161 88 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-08-17 2017-08-17 Файл татах
162 89 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах тухай 2017-08-14 2017-08-14 Файл татах
163 89 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах тухай /хавсралт 1-ийн 1-р хуудас/ 2017-08-14 2017-08-14 Файл татах
164 89 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах тухай /хавсралт 1-ийн 2-р хуудас/ 2017-08-14 2017-08-14 Файл татах
165 89 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах тухай /хавсралт 2/ 2017-08-14 2017-08-14 Файл татах
166 86 Ажлын хэсэг томилох тухай 2017-08-11 2017-08-11 Файл татах
167 85 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-08-07 2017-08-07 Файл татах
168 82 Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах 2017-08-03 2017-08-03 Файл татах
169 83 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-08-03 2017-08-03 Файл татах
170 84 Асран хамгаалагч тогтоох тухай 2017-08-03 2017-08-03 Файл татах
171 81 Хадлангийн газар олгох тухай 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
172 81 Хадлангийн газар олгох тухай хавсралт 1-ийн 1-р хуудас 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
173 81 Хадлангийн газар олгох тухай хавсралт 1-ийн 2-р хуудас 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
174 81 Хадлангийн газар олгох тухай хавсралт 1-ийн 3-р хуудас 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
175 81 Хадлангийн газар олгох тухай хавсралт 2-ийн 1-р хуудас 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
176 81 Хадлангийн газар олгох тухай хавсралт 2-ийн 2-р хуудас 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
177 81 Хадлангийн газар олгох тухай хавсралт 2-ын 3-р хуудас 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
178 79 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-07-28 2017-07-28 Файл татах
179 80 Хөх сав, канистергүй аймаг, сум, баг хөдөлгөөнийг өрнүүлэх тухай 2017-07-28 2017-07-28 Файл татах
180 80 Хөх сав, канистергүй аймаг, сум, баг хөдөлгөөнийг өрнүүлэх тухай/хавсралт 2017-07-28 2017-07-28 Файл татах
181 77 Архи согтууруулах ундааг түр хориглох тухай 2017-07-14 2017-07-14 Файл татах
182 76 Баяр наадмын салбар комисс байгуулах тухай 2017-07-10 2017-07-10 Файл татах
183 76 Баяр наадмын салбар комисс байгуулах тухай /хавсралт/ 2017-07-10 2017-07-10 Файл татах
184 75 Овог нэр өөрчлөх тухай 2017-07-06 2017-07-06 Файл татах
185 73 Шууд гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлэх тухай 2017-06-30 2017-06-30 Файл татах
186 70 Шууд гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлэх тухай 2017-06-22 2017-06-22 Файл татах
187 70 Шууд гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлэх тухай /үргэлжлэл/ 2017-06-22 2017-06-22 Файл татах
188 71 Хороо байгуулах тухай 2017-06-22 2017-06-22 Файл татах
189 71 Хороо байгуулах тухай / хавсралт 1/ 2017-06-22 2017-06-22 Файл татах
190 69 Хог хаягдал цэвэрлүүлэх тухай 2017-06-21 2017-06-21 Файл татах
191 66 Зуслангийн газар чөлөөлөх тухай 2017-06-12 2017-06-12 Файл татах
192 67 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-06-12 2017-06-12 Файл татах
193 63 Сумын Хүндэт дэвтэрт бичих тухай 2017-06-09 2017-06-09 Файл татах
194 63 Сумын Хүндэт дэвтэрт бичих тухай /хавсралт 1-р хуудас/ 2017-06-09 2017-06-09 Файл татах
195 63 Сумын Хүндэт дэвтэрт бичих тухай /хавсралт 2-р хуудас/ 2017-06-09 2017-06-09 Файл татах
196 64 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-06-09 2017-06-09 Файл татах
197 61 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-06-05 2017-06-05 Файл татах
198 62 Зөвлөлийн дэргэдэх салбар зөвлөл байгуулах тухай 2017-06-05 2017-06-05 Файл татах
199 62 Зөвлөлийн дэргэдэх салбар зөвлөл байгуулах тухай /үргэлжлэл/ 2017-06-05 2017-06-05 Файл татах
200 59 мал тэжээвэр амьтад хашаа худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай 2017-05-25 2017-05-25 Файл татах
201 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
202 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай - хавсралт-1 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
203 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай - хавсралт-2 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
204 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай - хавсралт-3 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
205 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай - хавсралт-4 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
206 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай - хавсралт-5 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
207 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай - хавсралт-6 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
208 57 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-19 2017-05-19 Файл татах
209 56 малд үзлэг ангилалт хийх тухай 2017-05-19 2017-05-19 Файл татах
210 54 Ёс зүйн хороо байгуулан ажиллуулах тухай 2017-05-18 2017-05-18 Файл татах
211 52 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-05-18 2017-05-18 Файл татах
212 53 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-05-18 2017-05-18 Файл татах
213 55 Захирганы актыг хүчингүй болгох тухай 2017-05-18 2017-05-18 Файл татах
214 50 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-11 2017-05-11 Файл татах
215 51 Гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-05-11 2017-05-11 Файл татах
216 51 Гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хавсралт 01 2017-05-11 2017-05-11 Файл татах
217 51 Гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуудас 2 2017-05-11 2017-05-11 Файл татах
218 49 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-08 2017-05-08 Файл татах
219 60 МИД даатгалыг идэвхижүүлэх тухай 2017-05-06 2017-05-06 Файл татах
220 48 Гэр бүл хүүхэд хамгаалалын "Хамтарсан баг"-ийг шинэчлэн зохион байгуулах тухай 2017-05-05 2017-05-05 Файл татах
221 44 Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах орон тооны бус зөвлөлийг шинэчлнэн байгуулах тухай 2017-05-05 2017-05-05 Файл татах
222 45 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-05 2017-05-05 Файл татах
223 46 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-05 2017-05-05 Файл татах
224 47 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-05 2017-05-05 Файл татах
225 40 Ажлын хэсэг зохион байгуулах тухай 2017-04-19 2017-04-19 Файл татах
226 41 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-04-19 2017-04-19 Файл татах
227 42 Зөвлөн туслах ажлын хэсэг ажиллуулах тухай 2017-04-19 2017-04-19 Файл татах
228 43 Ахмадын хорооны ажлын төлөвлөгөө батлан санхүүжүүлж ажиллах тухай 2017-04-19 2017-04-19 Файл татах
229 38 "Соёлч байгууллага" "Соёлч өрх " Цэвэрч гудамж" шалгаруулах уралдаан зарлах тухай 2017-04-14 2017-04-01 Файл татах
230 36 Сумын цахим хуудас ажиллуулах, мэдээлэл бүрдүүлэх, иргэдийг цахим мэдээллээр хангах тухай 2017-04-14 2017-04-14 Файл татах
231 36 Сумын цахим хуудас ажиллуулах, мэдээлэл бүрдүүлэх, иргэдийг цахим мэдээллээр хангах тухай хавсралт-01 2017-04-14 2017-04-01 Файл татах
232 38 "Соёлч байгууллага" "Соёлч өрх " Цэвэрч гудамж" шалгаруулах уралдаан зарлах тухай хавсралт 01 2017-04-14 2017-04-14 Файл татах
233 36 Сумын цахим хуудас ажиллуулах, мэдээлэл бүрдүүлэх, иргэдийг цахим мэдээллээр хангах тухай хавсралт-01 2017-04-14 2017-04-01 Файл татах
234 34 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-03-31 2017-03-31 Файл татах
235 29 Гамшгийн аюулын зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах, газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2017-03-21 2017-03-21 Файл татах
236 30 Зорилтот өрхийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-21 2017-03-21 Файл татах
237 31 Батлан хамгаалах товчоо байгуулах тухай 2017-03-21 2017-03-21 Файл татах
238 32 Хог хаягдал цэвэрлүүлэх тухай 2017-03-21 2017-03-21 Файл татах
239 31 Батлан хамгаалах товчоо байгуулах тухай 2017-03-21 2017-03-21 Файл татах
240 27 Цол олгох тухай 2017-03-18 2017-03-18 Файл татах
241 28 Сумын Хөдөлмөр нийгмийн зөвшилцлийн гурван талт салбар хороо байгуулах тухай 2017-03-18 2017-03-18 Файл татах
242 26 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-03-15 2017-03-15 Файл татах
243 23 Малчдын зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 2017-03-13 2017-03-13 Файл татах
244 24 Зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 2017-03-13 2017-03-13 Файл татах
245 25 Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгааг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай 2017-03-13 2017-03-13 Файл татах
246 21 Хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах тухай 2017-02-24 2017-02-24 Файл татах
247 22 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-02-24 2017-02-24 Файл татах
248 20 Цол олгох тухай 2017-02-22 2017-02-22 Файл татах
249 19 Хүнсний худалдаа үйлчилгээний газруудад хяналт шалгалт хийх тухай 2017-02-14 2017-02-14 Файл татах
250 18 Ахмад настны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-02-13 2017-02-13 Файл татах
251 16 Төсөв зарцуулах тухай 2017-02-07 2017-02-07 Файл татах
252 17 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-02-07 2017-02-07 Файл татах
253 15 Хүүхэд үрчлүүлэх тухай 2017-02-06 2017-02-06 Файл татах
254 14 Онцгой комиссын гишүүдийн ажиллах журмыг батлах тухай 2017-02-01 2017-02-01 Файл татах
255 12 Татан төвлөрүүлсэн эхний үлдэгдлийг эргүүлэн дансанд ньь шилжүүлэх тухай 2017-01-31 2017-01-31 Файл татах
256 13 Өвөлжилтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-01-31 2017-01-31 Файл татах
257 11 Нэр өөрчлөх тухай 2017-01-30 2017-01-30 Файл татах
258 10 Хүнсний дэлгүүр сонгох тухай 2017-01-27 2017-01-27 Файл татах
259 9 Хүнсний дэлгүүр сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-01-27 2017-01-27 Файл татах
260 8 Суурь боловсрол эзэмшүүлэхийг шаардах тухай 2017-01-24 2017-01-24 Файл татах
261 5 Бодлогын баримт бичгүүдийн биелэлтийг хангах, мэдээ тайлан гаргах тухай 2017-01-23 2017-01-23 Файл татах
262 7 Ажлын хэсэг томилох тухай 2017-01-23 2017-01-23 Файл татах
263 6 Эцэг эхийн нэр өөрчлөх тухай 2017-01-23 2017-01-23 Файл татах
264 4 Статистикийн 2017 оны мэдээ, тайлангийн график хуваарийг батлах тухай 2017-01-20 2017-01-20 Файл татах
265 2 Гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-01-11 2017-01-11 Файл татах
266 3 Сумын 2017 оны төсвийн сар, улирлын хуваарь батлах тухай 2017-01-09 2017-01-09 Файл татах
267 1 Тээврийн хэрэгслийн техникийн улсын үзлэг зохион байгуулах тухай 2017-01-09 2017-01-09 Файл татах
268 92 Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга хийх тухай/хавсралт 2017-01-09 2017-01-09 Файл татах
269 107 Ойн цэвэрлэгээний ажил явуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00 Файл татах
270 5 Статистики йн 2018 оны мэдээ тайлангийн график, хуваарийг батлах тухай 0000-00-00 2018-01-26 Файл татах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ