Цөөн үгээр

- Сумын Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт - Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал систем суманд ажиллаж эхэллээ. - "Байгалиа хамгаалья" гар зургийн уралдаан зохион байгуулагдав.

Сумын ЗД-н захирамж

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 38 Газар өмчлүүлэх тухай 2018-04-23 2018-04-23 Файл татах
2 36 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-04-19 2018-04-19 Файл татах
3 37 Тээврийн хэрэгслийн техникийн улсын үзлэг явуулах тухай 2018-04-19 2018-04-19 Файл татах
4 16 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2018-03-19 2018-03-19 Файл татах
5 17 Хариуцлага тооцох тухай 2018-03-19 2018-03-19 Файл татах
6 18 Бүх нийтийн хог хаягдлыг цэвэрлүүлэх тухай 2018-03-19 2018-03-19 Файл татах
7 19 Залуучуудын хөгжлийн жилийн салбар зөвлөл байгуулах тухай 2018-03-19 2018-03-19 Файл татах
8 15 Гамшгийн аюулын туай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах, газар хэдлэлтийн гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх,таниулах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2018-03-16 2018-03-16 Файл татах
9 14 Мал амьтны гоц халддварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2018-03-07 2018-03-07 Файл татах
10 12 Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх тухай 2018-03-05 2018-03-05 Файл татах
11 13 Хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай 2018-03-05 2018-03-05 Файл татах
12 11 Мал амьтны гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2018-02-28 2018-02-28 Файл татах
13 6 Татан төдлөрүүлсэн эхний үлдэгдлийг эргүүлэн дансанд шилжүүлэх тухай 2018-02-09 2018-02-09 Файл татах
14 7 "Цагаан сар" нэгдсэн арга хэмжээний тухай 2018-02-09 2018-02-09 Файл татах
15 7 "Цагаан сар" нэгдсэн арга хэмжээний тухай хавсралт 01 2018-02-09 2018-02-09 Файл татах
16 8 Хүнсний дэлгүүр сонгох тухай 2018-02-09 2018-02-09 Файл татах
17 9 Зорилтот өөрхийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг батлах тухай 2018-02-09 2018-02-09 Файл татах
18 10 Ажлын хэсэг байуулах тухай 2018-02-09 2018-02-09 Файл татах
19 1 Статистики йн 2018 оны мэдээ тайлангийн график, хуваарийг батлах тухай/хавсралт 01 2018-01-26 0201-01-26 Файл татах
20 4 Газрын тооллого явуулах тухай 2018-01-12 2018-01-12 Файл татах
21 3 Сумын 2018 оны төсвийн сар, улирлын төлөвлөгөө батлах тухай 2018-01-08 2018-01-08 Файл татах
22 2 Ой түр хугацаагаар хаах тухай 2018-01-05 2018-01-05 Файл татах
23 1 01 тоот захирамжийн хавсралт 2018-01-04 2018-01-04 Файл татах
24 1 Ахмадын хорооны төлөвлөгөө баталж санхүүжүүлэх тухай 2018-01-03 2018-01-03 Файл татах
25 122 Хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах тухай 2017-12-28 2017-12-28 Файл татах
26 123 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-12-28 2017-12-28 Файл татах
27 119 Зээл олгох тухай 2017-12-21 2017-12-21 Файл татах
28 120 Зээл сонгон шалгаруулах тухай 2017-12-21 2017-12-21 Файл татах
29 121 Хүнсний дэлгүүр сонгон шалгаруулах тухай 2017-12-21 2017-12-21 Файл татах
30 118 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-12-06 2017-12-06 Файл татах
31 117 хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай 2017-12-05 2017-12-05 Файл татах
32 112 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
33 113 мал тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
34 113 мал тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай /хавсралт 1 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
35 113 мал тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай /хавсралт 2 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
36 113 мал тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай /хавсралт 3 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
37 113 мал тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай /хавсралт 4 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
38 114 Сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөл байгуулах тухай 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
39 114 Сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөл байгуулах тухай /хавсралт 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
40 115 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
41 111 Өвөлжөөний газар олгох тухай 2017-11-23 2017-11-23 Файл татах
42 111 Өвөлжөөний газар олгох тухай /хавсралт 2017-11-23 2017-11-23 Файл татах
43 107 Ургацын баяр тэмдэглэх тухай 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
44 107 Ургацын баяр тэмдэглэх тухай /хавсралт/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
45 107 Ургацын баяр тэмдэглэх тухай /хавсралт 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
46 107 Ургацын баяр тэмдэглэх тухай /хавсралт 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
47 108 Золбин нохой устгах тухай 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
48 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
49 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 1/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
50 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 2/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
51 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 3/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
52 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 4/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
53 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 5/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
54 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 6/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
55 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 7/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
56 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай /хавсралт 8/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
57 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 9/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
58 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 10/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
59 109 сумын 2018 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 11 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
60 106 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-11-17 2017-11-17 Файл татах
61 105 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-11-14 2017-11-14 Файл татах
62 102 Газар ашиглуулах тухай 2017-11-13 2017-11-13 Файл татах
63 103 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай 2017-11-13 2017-11-13 Файл татах
64 104 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-11-13 2017-11-13 Файл татах
65 104 Газар эзэмшүүлэх тухай /хавсралт/ 2017-11-13 2017-11-13 Файл татах
66 100 Орон нутгийн өмчийг гэрээгээр шилжүүлэх тухай 2017-10-31 2017-10-31 Файл татах
67 99 Өвөл цагийн соёл хүмүүжил, урлаг, спортын нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2017-10-30 2017-10-30 Файл татах
68 96 Цахим хэлбэрээр албан хэрэг хөтлөх болон архивын материалыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх тухай 2017-10-12 2017-10-12 Файл татах
69 94 Ургийн овог өөрчлөх тухай 2017-10-10 2017-10-10 Файл татах
70 95 Ургийн овог өөрчлөх тухай 2017-10-10 2017-10-10 Файл татах
71 93 Асран хамгаалагч тогтоох тухай 2017-09-12 2017-09-12 Файл татах
72 92 Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга хийх тухай 2017-09-01 2017-09-01 Файл татах
73 92 Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга хийх тухай/хавсралт 2017-09-01 2017-09-01 Файл татах
74 91 Хяналт шалгалтын пост ажиллуулах тухай 2017-08-31 2017-08-31 Файл татах
75 91 Хяналт шалгалтын пост ажиллуулах тухай /хавсралт/ 2017-08-31 2017-08-31 Файл татах
76 90 Орон нутгийн өмчийн хөрөнгөнд тооллого зохион байгуулах тухай 2017-08-22 2017-08-22 Файл татах
77 87 Элэгний В,С вирусын үзлэг зохион байгуулах тухай 2017-08-17 2017-02-08 Файл татах
78 88 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-08-17 2017-08-17 Файл татах
79 89 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах тухай 2017-08-14 2017-08-14 Файл татах
80 89 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах тухай /хавсралт 1-ийн 1-р хуудас/ 2017-08-14 2017-08-14 Файл татах
81 89 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах тухай /хавсралт 1-ийн 2-р хуудас/ 2017-08-14 2017-08-14 Файл татах
82 89 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах тухай /хавсралт 2/ 2017-08-14 2017-08-14 Файл татах
83 86 Ажлын хэсэг томилох тухай 2017-08-11 2017-08-11 Файл татах
84 85 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-08-07 2017-08-07 Файл татах
85 82 Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах 2017-08-03 2017-08-03 Файл татах
86 83 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-08-03 2017-08-03 Файл татах
87 84 Асран хамгаалагч тогтоох тухай 2017-08-03 2017-08-03 Файл татах
88 81 Хадлангийн газар олгох тухай 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
89 81 Хадлангийн газар олгох тухай хавсралт 1-ийн 1-р хуудас 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
90 81 Хадлангийн газар олгох тухай хавсралт 1-ийн 2-р хуудас 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
91 81 Хадлангийн газар олгох тухай хавсралт 1-ийн 3-р хуудас 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
92 81 Хадлангийн газар олгох тухай хавсралт 2-ийн 1-р хуудас 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
93 81 Хадлангийн газар олгох тухай хавсралт 2-ийн 2-р хуудас 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
94 81 Хадлангийн газар олгох тухай хавсралт 2-ын 3-р хуудас 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
95 79 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-07-28 2017-07-28 Файл татах
96 80 Хөх сав, канистергүй аймаг, сум, баг хөдөлгөөнийг өрнүүлэх тухай 2017-07-28 2017-07-28 Файл татах
97 80 Хөх сав, канистергүй аймаг, сум, баг хөдөлгөөнийг өрнүүлэх тухай/хавсралт 2017-07-28 2017-07-28 Файл татах
98 77 Архи согтууруулах ундааг түр хориглох тухай 2017-07-14 2017-07-14 Файл татах
99 76 Баяр наадмын салбар комисс байгуулах тухай 2017-07-10 2017-07-10 Файл татах
100 76 Баяр наадмын салбар комисс байгуулах тухай /хавсралт/ 2017-07-10 2017-07-10 Файл татах
101 75 Овог нэр өөрчлөх тухай 2017-07-06 2017-07-06 Файл татах
102 73 Шууд гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлэх тухай 2017-06-30 2017-06-30 Файл татах
103 70 Шууд гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлэх тухай 2017-06-22 2017-06-22 Файл татах
104 70 Шууд гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлэх тухай /үргэлжлэл/ 2017-06-22 2017-06-22 Файл татах
105 71 Хороо байгуулах тухай 2017-06-22 2017-06-22 Файл татах
106 71 Хороо байгуулах тухай / хавсралт 1/ 2017-06-22 2017-06-22 Файл татах
107 69 Хог хаягдал цэвэрлүүлэх тухай 2017-06-21 2017-06-21 Файл татах
108 66 Зуслангийн газар чөлөөлөх тухай 2017-06-12 2017-06-12 Файл татах
109 67 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-06-12 2017-06-12 Файл татах
110 63 Сумын Хүндэт дэвтэрт бичих тухай 2017-06-09 2017-06-09 Файл татах
111 63 Сумын Хүндэт дэвтэрт бичих тухай /хавсралт 1-р хуудас/ 2017-06-09 2017-06-09 Файл татах
112 63 Сумын Хүндэт дэвтэрт бичих тухай /хавсралт 2-р хуудас/ 2017-06-09 2017-06-09 Файл татах
113 64 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-06-09 2017-06-09 Файл татах
114 61 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-06-05 2017-06-05 Файл татах
115 62 Зөвлөлийн дэргэдэх салбар зөвлөл байгуулах тухай 2017-06-05 2017-06-05 Файл татах
116 62 Зөвлөлийн дэргэдэх салбар зөвлөл байгуулах тухай /үргэлжлэл/ 2017-06-05 2017-06-05 Файл татах
117 59 мал тэжээвэр амьтад хашаа худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай 2017-05-25 2017-05-25 Файл татах
118 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
119 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай - хавсралт-1 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
120 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай - хавсралт-2 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
121 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай - хавсралт-3 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
122 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай - хавсралт-4 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
123 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай - хавсралт-5 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
124 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай - хавсралт-6 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
125 57 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-19 2017-05-19 Файл татах
126 56 малд үзлэг ангилалт хийх тухай 2017-05-19 2017-05-19 Файл татах
127 54 Ёс зүйн хороо байгуулан ажиллуулах тухай 2017-05-18 2017-05-18 Файл татах
128 52 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-05-18 2017-05-18 Файл татах
129 53 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-05-18 2017-05-18 Файл татах
130 55 Захирганы актыг хүчингүй болгох тухай 2017-05-18 2017-05-18 Файл татах
131 50 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-11 2017-05-11 Файл татах
132 51 Гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-05-11 2017-05-11 Файл татах
133 51 Гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хавсралт 01 2017-05-11 2017-05-11 Файл татах
134 51 Гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуудас 2 2017-05-11 2017-05-11 Файл татах
135 49 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-08 2017-05-08 Файл татах
136 60 МИД даатгалыг идэвхижүүлэх тухай 2017-05-06 2017-05-06 Файл татах
137 48 Гэр бүл хүүхэд хамгаалалын "Хамтарсан баг"-ийг шинэчлэн зохион байгуулах тухай 2017-05-05 2017-05-05 Файл татах
138 44 Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах орон тооны бус зөвлөлийг шинэчлнэн байгуулах тухай 2017-05-05 2017-05-05 Файл татах
139 45 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-05 2017-05-05 Файл татах
140 46 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-05 2017-05-05 Файл татах
141 47 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-05 2017-05-05 Файл татах
142 40 Ажлын хэсэг зохион байгуулах тухай 2017-04-19 2017-04-19 Файл татах
143 41 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-04-19 2017-04-19 Файл татах
144 42 Зөвлөн туслах ажлын хэсэг ажиллуулах тухай 2017-04-19 2017-04-19 Файл татах
145 43 Ахмадын хорооны ажлын төлөвлөгөө батлан санхүүжүүлж ажиллах тухай 2017-04-19 2017-04-19 Файл татах
146 38 "Соёлч байгууллага" "Соёлч өрх " Цэвэрч гудамж" шалгаруулах уралдаан зарлах тухай 2017-04-14 2017-04-01 Файл татах
147 36 Сумын цахим хуудас ажиллуулах, мэдээлэл бүрдүүлэх, иргэдийг цахим мэдээллээр хангах тухай 2017-04-14 2017-04-14 Файл татах
148 36 Сумын цахим хуудас ажиллуулах, мэдээлэл бүрдүүлэх, иргэдийг цахим мэдээллээр хангах тухай хавсралт-01 2017-04-14 2017-04-01 Файл татах
149 38 "Соёлч байгууллага" "Соёлч өрх " Цэвэрч гудамж" шалгаруулах уралдаан зарлах тухай хавсралт 01 2017-04-14 2017-04-14 Файл татах
150 36 Сумын цахим хуудас ажиллуулах, мэдээлэл бүрдүүлэх, иргэдийг цахим мэдээллээр хангах тухай хавсралт-01 2017-04-14 2017-04-01 Файл татах
151 34 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-03-31 2017-03-31 Файл татах
152 29 Гамшгийн аюулын зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах, газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2017-03-21 2017-03-21 Файл татах
153 30 Зорилтот өрхийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-21 2017-03-21 Файл татах
154 31 Батлан хамгаалах товчоо байгуулах тухай 2017-03-21 2017-03-21 Файл татах
155 32 Хог хаягдал цэвэрлүүлэх тухай 2017-03-21 2017-03-21 Файл татах
156 31 Батлан хамгаалах товчоо байгуулах тухай 2017-03-21 2017-03-21 Файл татах
157 27 Цол олгох тухай 2017-03-18 2017-03-18 Файл татах
158 28 Сумын Хөдөлмөр нийгмийн зөвшилцлийн гурван талт салбар хороо байгуулах тухай 2017-03-18 2017-03-18 Файл татах
159 26 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-03-15 2017-03-15 Файл татах
160 23 Малчдын зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 2017-03-13 2017-03-13 Файл татах
161 24 Зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 2017-03-13 2017-03-13 Файл татах
162 25 Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгааг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай 2017-03-13 2017-03-13 Файл татах
163 21 Хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах тухай 2017-02-24 2017-02-24 Файл татах
164 22 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-02-24 2017-02-24 Файл татах
165 20 Цол олгох тухай 2017-02-22 2017-02-22 Файл татах
166 19 Хүнсний худалдаа үйлчилгээний газруудад хяналт шалгалт хийх тухай 2017-02-14 2017-02-14 Файл татах
167 18 Ахмад настны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-02-13 2017-02-13 Файл татах
168 16 Төсөв зарцуулах тухай 2017-02-07 2017-02-07 Файл татах
169 17 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-02-07 2017-02-07 Файл татах
170 15 Хүүхэд үрчлүүлэх тухай 2017-02-06 2017-02-06 Файл татах
171 14 Онцгой комиссын гишүүдийн ажиллах журмыг батлах тухай 2017-02-01 2017-02-01 Файл татах
172 12 Татан төвлөрүүлсэн эхний үлдэгдлийг эргүүлэн дансанд ньь шилжүүлэх тухай 2017-01-31 2017-01-31 Файл татах
173 13 Өвөлжилтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-01-31 2017-01-31 Файл татах
174 11 Нэр өөрчлөх тухай 2017-01-30 2017-01-30 Файл татах
175 10 Хүнсний дэлгүүр сонгох тухай 2017-01-27 2017-01-27 Файл татах
176 9 Хүнсний дэлгүүр сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-01-27 2017-01-27 Файл татах
177 8 Суурь боловсрол эзэмшүүлэхийг шаардах тухай 2017-01-24 2017-01-24 Файл татах
178 5 Бодлогын баримт бичгүүдийн биелэлтийг хангах, мэдээ тайлан гаргах тухай 2017-01-23 2017-01-23 Файл татах
179 7 Ажлын хэсэг томилох тухай 2017-01-23 2017-01-23 Файл татах
180 6 Эцэг эхийн нэр өөрчлөх тухай 2017-01-23 2017-01-23 Файл татах
181 4 Статистикийн 2017 оны мэдээ, тайлангийн график хуваарийг батлах тухай 2017-01-20 2017-01-20 Файл татах
182 2 Гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-01-11 2017-01-11 Файл татах
183 3 Сумын 2017 оны төсвийн сар, улирлын хуваарь батлах тухай 2017-01-09 2017-01-09 Файл татах
184 1 Тээврийн хэрэгслийн техникийн улсын үзлэг зохион байгуулах тухай 2017-01-09 2017-01-09 Файл татах
185 92 Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга хийх тухай/хавсралт 2017-01-09 2017-01-09 Файл татах
186 107 Ойн цэвэрлэгээний ажил явуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00 Файл татах
187 5 Статистики йн 2018 оны мэдээ тайлангийн график, хуваарийг батлах тухай 0000-00-00 2018-01-26 Файл татах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ