Цөөн үгээр

- Хушаат сумын Ахмадын хорооноос "Хамтдаа сэргийлье" аяныг зохион байгуулж байна. - "Ковид-19" халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд "Өсөх бүрэн хан" ХХК туслалцаа үзүүлж үлгэр жишээ үзүүллээ. - Сумынхаа 70 аас дээш насны ахмад настан, 0-5 насны хүүхдүүдийнхээ дархлааг дэмжив.

Сумын ЗД-н захирамж

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 122 Хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах тухай 2017-12-28 2017-12-28 Файл татах
2 123 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-12-28 2017-12-28 Файл татах
3 119 Зээл олгох тухай 2017-12-21 2017-12-21 Файл татах
4 120 Зээл сонгон шалгаруулах тухай 2017-12-21 2017-12-21 Файл татах
5 121 Хүнсний дэлгүүр сонгон шалгаруулах тухай 2017-12-21 2017-12-21 Файл татах
6 118 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-12-06 2017-12-06 Файл татах
7 117 хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай 2017-12-05 2017-12-05 Файл татах
8 112 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
9 113 мал тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
10 113 мал тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай /хавсралт 1 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
11 113 мал тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай /хавсралт 2 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
12 113 мал тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай /хавсралт 3 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
13 113 мал тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай /хавсралт 4 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
14 114 Сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөл байгуулах тухай 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
15 114 Сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөл байгуулах тухай /хавсралт 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
16 115 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
17 111 Өвөлжөөний газар олгох тухай 2017-11-23 2017-11-23 Файл татах
18 111 Өвөлжөөний газар олгох тухай /хавсралт 2017-11-23 2017-11-23 Файл татах
19 107 Ургацын баяр тэмдэглэх тухай 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
20 107 Ургацын баяр тэмдэглэх тухай /хавсралт/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
21 107 Ургацын баяр тэмдэглэх тухай /хавсралт 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
22 107 Ургацын баяр тэмдэглэх тухай /хавсралт 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
23 108 Золбин нохой устгах тухай 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
24 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
25 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 1/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
26 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 2/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
27 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 3/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
28 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 4/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
29 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 5/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
30 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 6/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
31 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 7/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
32 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай /хавсралт 8/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
33 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 9/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
34 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 10/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
35 109 сумын 2018 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 11 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
36 106 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-11-17 2017-11-17 Файл татах
37 105 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-11-14 2017-11-14 Файл татах
38 102 Газар ашиглуулах тухай 2017-11-13 2017-11-13 Файл татах
39 103 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай 2017-11-13 2017-11-13 Файл татах
40 104 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-11-13 2017-11-13 Файл татах
41 104 Газар эзэмшүүлэх тухай /хавсралт/ 2017-11-13 2017-11-13 Файл татах
42 100 Орон нутгийн өмчийг гэрээгээр шилжүүлэх тухай 2017-10-31 2017-10-31 Файл татах
43 99 Өвөл цагийн соёл хүмүүжил, урлаг, спортын нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2017-10-30 2017-10-30 Файл татах
44 96 Цахим хэлбэрээр албан хэрэг хөтлөх болон архивын материалыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх тухай 2017-10-12 2017-10-12 Файл татах
45 94 Ургийн овог өөрчлөх тухай 2017-10-10 2017-10-10 Файл татах
46 95 Ургийн овог өөрчлөх тухай 2017-10-10 2017-10-10 Файл татах
47 93 Асран хамгаалагч тогтоох тухай 2017-09-12 2017-09-12 Файл татах
48 92 Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга хийх тухай 2017-09-01 2017-09-01 Файл татах
49 92 Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга хийх тухай/хавсралт 2017-09-01 2017-09-01 Файл татах
50 91 Хяналт шалгалтын пост ажиллуулах тухай 2017-08-31 2017-08-31 Файл татах
51 91 Хяналт шалгалтын пост ажиллуулах тухай /хавсралт/ 2017-08-31 2017-08-31 Файл татах
52 90 Орон нутгийн өмчийн хөрөнгөнд тооллого зохион байгуулах тухай 2017-08-22 2017-08-22 Файл татах
53 87 Элэгний В,С вирусын үзлэг зохион байгуулах тухай 2017-08-17 2017-02-08 Файл татах
54 88 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-08-17 2017-08-17 Файл татах
55 89 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах тухай 2017-08-14 2017-08-14 Файл татах
56 89 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах тухай /хавсралт 1-ийн 1-р хуудас/ 2017-08-14 2017-08-14 Файл татах
57 89 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах тухай /хавсралт 1-ийн 2-р хуудас/ 2017-08-14 2017-08-14 Файл татах
58 89 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах тухай /хавсралт 2/ 2017-08-14 2017-08-14 Файл татах
59 86 Ажлын хэсэг томилох тухай 2017-08-11 2017-08-11 Файл татах
60 85 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-08-07 2017-08-07 Файл татах
61 82 Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах 2017-08-03 2017-08-03 Файл татах
62 83 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-08-03 2017-08-03 Файл татах
63 84 Асран хамгаалагч тогтоох тухай 2017-08-03 2017-08-03 Файл татах
64 81 Хадлангийн газар олгох тухай 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
65 81 Хадлангийн газар олгох тухай хавсралт 1-ийн 1-р хуудас 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
66 81 Хадлангийн газар олгох тухай хавсралт 1-ийн 2-р хуудас 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
67 81 Хадлангийн газар олгох тухай хавсралт 1-ийн 3-р хуудас 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
68 81 Хадлангийн газар олгох тухай хавсралт 2-ийн 1-р хуудас 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
69 81 Хадлангийн газар олгох тухай хавсралт 2-ийн 2-р хуудас 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
70 81 Хадлангийн газар олгох тухай хавсралт 2-ын 3-р хуудас 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
71 79 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-07-28 2017-07-28 Файл татах
72 80 Хөх сав, канистергүй аймаг, сум, баг хөдөлгөөнийг өрнүүлэх тухай 2017-07-28 2017-07-28 Файл татах
73 80 Хөх сав, канистергүй аймаг, сум, баг хөдөлгөөнийг өрнүүлэх тухай/хавсралт 2017-07-28 2017-07-28 Файл татах
74 77 Архи согтууруулах ундааг түр хориглох тухай 2017-07-14 2017-07-14 Файл татах
75 76 Баяр наадмын салбар комисс байгуулах тухай 2017-07-10 2017-07-10 Файл татах
76 76 Баяр наадмын салбар комисс байгуулах тухай /хавсралт/ 2017-07-10 2017-07-10 Файл татах
77 75 Овог нэр өөрчлөх тухай 2017-07-06 2017-07-06 Файл татах
78 73 Шууд гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлэх тухай 2017-06-30 2017-06-30 Файл татах
79 70 Шууд гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлэх тухай 2017-06-22 2017-06-22 Файл татах
80 70 Шууд гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлэх тухай /үргэлжлэл/ 2017-06-22 2017-06-22 Файл татах
81 71 Хороо байгуулах тухай 2017-06-22 2017-06-22 Файл татах
82 71 Хороо байгуулах тухай / хавсралт 1/ 2017-06-22 2017-06-22 Файл татах
83 69 Хог хаягдал цэвэрлүүлэх тухай 2017-06-21 2017-06-21 Файл татах
84 66 Зуслангийн газар чөлөөлөх тухай 2017-06-12 2017-06-12 Файл татах
85 67 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-06-12 2017-06-12 Файл татах
86 63 Сумын Хүндэт дэвтэрт бичих тухай 2017-06-09 2017-06-09 Файл татах
87 63 Сумын Хүндэт дэвтэрт бичих тухай /хавсралт 1-р хуудас/ 2017-06-09 2017-06-09 Файл татах
88 63 Сумын Хүндэт дэвтэрт бичих тухай /хавсралт 2-р хуудас/ 2017-06-09 2017-06-09 Файл татах
89 64 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-06-09 2017-06-09 Файл татах
90 61 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-06-05 2017-06-05 Файл татах
91 62 Зөвлөлийн дэргэдэх салбар зөвлөл байгуулах тухай 2017-06-05 2017-06-05 Файл татах
92 62 Зөвлөлийн дэргэдэх салбар зөвлөл байгуулах тухай /үргэлжлэл/ 2017-06-05 2017-06-05 Файл татах
93 59 мал тэжээвэр амьтад хашаа худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай 2017-05-25 2017-05-25 Файл татах
94 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
95 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай - хавсралт-1 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
96 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай - хавсралт-2 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
97 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай - хавсралт-3 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
98 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай - хавсралт-4 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
99 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай - хавсралт-5 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
100 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай - хавсралт-6 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
101 57 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-19 2017-05-19 Файл татах
102 56 малд үзлэг ангилалт хийх тухай 2017-05-19 2017-05-19 Файл татах
103 54 Ёс зүйн хороо байгуулан ажиллуулах тухай 2017-05-18 2017-05-18 Файл татах
104 52 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-05-18 2017-05-18 Файл татах
105 53 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-05-18 2017-05-18 Файл татах
106 55 Захирганы актыг хүчингүй болгох тухай 2017-05-18 2017-05-18 Файл татах
107 50 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-11 2017-05-11 Файл татах
108 51 Гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-05-11 2017-05-11 Файл татах
109 51 Гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хавсралт 01 2017-05-11 2017-05-11 Файл татах
110 51 Гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуудас 2 2017-05-11 2017-05-11 Файл татах
111 49 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-08 2017-05-08 Файл татах
112 60 МИД даатгалыг идэвхижүүлэх тухай 2017-05-06 2017-05-06 Файл татах
113 48 Гэр бүл хүүхэд хамгаалалын "Хамтарсан баг"-ийг шинэчлэн зохион байгуулах тухай 2017-05-05 2017-05-05 Файл татах
114 44 Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах орон тооны бус зөвлөлийг шинэчлнэн байгуулах тухай 2017-05-05 2017-05-05 Файл татах
115 45 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-05 2017-05-05 Файл татах
116 46 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-05 2017-05-05 Файл татах
117 47 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-05 2017-05-05 Файл татах
118 40 Ажлын хэсэг зохион байгуулах тухай 2017-04-19 2017-04-19 Файл татах
119 41 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-04-19 2017-04-19 Файл татах
120 42 Зөвлөн туслах ажлын хэсэг ажиллуулах тухай 2017-04-19 2017-04-19 Файл татах
121 43 Ахмадын хорооны ажлын төлөвлөгөө батлан санхүүжүүлж ажиллах тухай 2017-04-19 2017-04-19 Файл татах
122 38 "Соёлч байгууллага" "Соёлч өрх " Цэвэрч гудамж" шалгаруулах уралдаан зарлах тухай 2017-04-14 2017-04-01 Файл татах
123 36 Сумын цахим хуудас ажиллуулах, мэдээлэл бүрдүүлэх, иргэдийг цахим мэдээллээр хангах тухай 2017-04-14 2017-04-14 Файл татах
124 36 Сумын цахим хуудас ажиллуулах, мэдээлэл бүрдүүлэх, иргэдийг цахим мэдээллээр хангах тухай хавсралт-01 2017-04-14 2017-04-01 Файл татах
125 38 "Соёлч байгууллага" "Соёлч өрх " Цэвэрч гудамж" шалгаруулах уралдаан зарлах тухай хавсралт 01 2017-04-14 2017-04-14 Файл татах
126 36 Сумын цахим хуудас ажиллуулах, мэдээлэл бүрдүүлэх, иргэдийг цахим мэдээллээр хангах тухай хавсралт-01 2017-04-14 2017-04-01 Файл татах
127 34 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-03-31 2017-03-31 Файл татах
128 29 Гамшгийн аюулын зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах, газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2017-03-21 2017-03-21 Файл татах
129 30 Зорилтот өрхийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-21 2017-03-21 Файл татах
130 31 Батлан хамгаалах товчоо байгуулах тухай 2017-03-21 2017-03-21 Файл татах
131 32 Хог хаягдал цэвэрлүүлэх тухай 2017-03-21 2017-03-21 Файл татах
132 31 Батлан хамгаалах товчоо байгуулах тухай 2017-03-21 2017-03-21 Файл татах
133 27 Цол олгох тухай 2017-03-18 2017-03-18 Файл татах
134 28 Сумын Хөдөлмөр нийгмийн зөвшилцлийн гурван талт салбар хороо байгуулах тухай 2017-03-18 2017-03-18 Файл татах
135 26 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-03-15 2017-03-15 Файл татах
136 23 Малчдын зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 2017-03-13 2017-03-13 Файл татах
137 24 Зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 2017-03-13 2017-03-13 Файл татах
138 25 Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгааг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай 2017-03-13 2017-03-13 Файл татах
139 21 Хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах тухай 2017-02-24 2017-02-24 Файл татах
140 22 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-02-24 2017-02-24 Файл татах
141 20 Цол олгох тухай 2017-02-22 2017-02-22 Файл татах
142 19 Хүнсний худалдаа үйлчилгээний газруудад хяналт шалгалт хийх тухай 2017-02-14 2017-02-14 Файл татах
143 18 Ахмад настны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-02-13 2017-02-13 Файл татах
144 16 Төсөв зарцуулах тухай 2017-02-07 2017-02-07 Файл татах
145 17 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-02-07 2017-02-07 Файл татах
146 15 Хүүхэд үрчлүүлэх тухай 2017-02-06 2017-02-06 Файл татах
147 14 Онцгой комиссын гишүүдийн ажиллах журмыг батлах тухай 2017-02-01 2017-02-01 Файл татах
148 12 Татан төвлөрүүлсэн эхний үлдэгдлийг эргүүлэн дансанд ньь шилжүүлэх тухай 2017-01-31 2017-01-31 Файл татах
149 13 Өвөлжилтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-01-31 2017-01-31 Файл татах
150 11 Нэр өөрчлөх тухай 2017-01-30 2017-01-30 Файл татах
151 10 Хүнсний дэлгүүр сонгох тухай 2017-01-27 2017-01-27 Файл татах
152 9 Хүнсний дэлгүүр сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-01-27 2017-01-27 Файл татах
153 8 Суурь боловсрол эзэмшүүлэхийг шаардах тухай 2017-01-24 2017-01-24 Файл татах
154 5 Бодлогын баримт бичгүүдийн биелэлтийг хангах, мэдээ тайлан гаргах тухай 2017-01-23 2017-01-23 Файл татах
155 7 Ажлын хэсэг томилох тухай 2017-01-23 2017-01-23 Файл татах
156 6 Эцэг эхийн нэр өөрчлөх тухай 2017-01-23 2017-01-23 Файл татах
157 4 Статистикийн 2017 оны мэдээ, тайлангийн график хуваарийг батлах тухай 2017-01-20 2017-01-20 Файл татах
158 2 Гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-01-11 2017-01-11 Файл татах
159 3 Сумын 2017 оны төсвийн сар, улирлын хуваарь батлах тухай 2017-01-09 2017-01-09 Файл татах
160 1 Тээврийн хэрэгслийн техникийн улсын үзлэг зохион байгуулах тухай 2017-01-09 2017-01-09 Файл татах
161 92 Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга хийх тухай/хавсралт 2017-01-09 2017-01-09 Файл татах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ