Цөөн үгээр

- Сумын баяр наадмаа тэмдэглэн өнгөрүүллээ - E-Mongolia төрийн онлайн үйлчилгээний жагсаалт - МОНГОЛ ЦЭРГИЙН ӨДӨРТ ЗОРИУЛАН ҮНДЭСНИЙ БӨХИЙН ХҮҮХДИЙН БАРИЛДААНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Сумын ЗД-н захирамж

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 33 Төмс хүнсний ногоо болон үйлчилгээний зориулалттай эзэмшил газрын гэрээ дүгнэх, тооллого явуулах ажлын хэсэг батлах тухай 2020-04-06 2020-04-06 Файл татах
2 32 Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-03 2020-04-03 Файл татах
3 30 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2020-03-27 2020-03-27 Файл татах
4 31 Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөл байгуулах тухай 2020-03-27 2020-03-27 Файл татах
5 28 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай 2020-03-25 2020-03-25 Файл татах
6 29 Зардал гаргах тухай 2020-03-25 2020-03-25 Файл татах
7 29 Зардал гаргах тухай /Л.Оюун/ 2020-03-25 2020-03-25 Файл татах
8 29 Зардал гаргах тухай /Л.Оюун/ 2020-03-25 2020-03-25 Файл татах
9 24 Гзар эзэмшүүлэх тухай 2020-03-24 2020-03-24 Файл татах
10 25 Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2020-2023 оны төлөвлөгөө батлах тухай 2020-03-24 2020-03-24 Файл татах
11 25 2020 оны 25 тоот захирамжийн хавсралтын 1 дэх хуудас 2020-03-24 2020-03-24 Файл татах
12 25 2020 оны 25 тоот захирамжийн хавсралтын 2 дахь хуудас 2020-03-24 2020-03-24 Файл татах
13 25 2020 оны 25 дугаар захирамжийн хавсралтын 3 дахь хуудас 2020-03-24 2020-03-24 Файл татах
14 25 2020 оны 25 тоот захирамжийн хавсралтын 4 дэх хуудас 2020-03-24 2020-02-04 Файл татах
15 26 үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай 2020-03-24 2020-03-24 Файл татах
16 26 үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай 2020-03-24 2020-03-24 Файл татах
17 27 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай 2020-03-24 2020-03-24 Файл татах
18 18 Эзэмшил газрын хэмжээг өөрчлөх тухай 2020-03-13 2020-03-13 Файл татах
19 18 Эзэмшил газрын хэмжээг өөрчлөх тухай 2020-03-13 2020-03-13 Файл татах
20 19 Эзэмшил газрын хэмжээг өөрчлөх тухай 2020-03-13 2020-03-13 Файл татах
21 20 Эзэмшил газрын хэмжээг өөрчлөх тухай 2020-03-13 2020-03-13 Файл татах
22 21 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2020-03-13 2020-03-13 Файл татах
23 22 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2020-03-13 2020-03-13 Файл татах
24 23 Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх тухай 2020-03-13 2020-03-13 Файл татах
25 22 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2020-03-12 2020-03-12 Файл татах
26 17 2020 оны 17 тоо захирамжийн 1-р хавсралт 2020-03-04 2020-03-04 Файл татах
27 17 2020 оны 17 тоот захирамжийн хавсралтын 2-р хуудас 2020-03-04 2020-03-04 Файл татах
28 17 2020 оны 17 тоот захирамжийн хавсралтын 3-р хуудас 2020-03-04 2020-03-04 Файл татах
29 17 Иргэний хөгжлийг дэмжих жилийн хүрээнд зохион байгуулах ажил, арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 2020-03-02 2020-03-02 Файл татах
30 16 Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх тухай 2020-02-21 2020-02-21 Файл татах
31 11 Ахмад настны талаар авах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2020-02-17 2020-02-17 Файл татах
32 13 Шуурхай штаб байгуулах тухай 2020-02-17 2020-02-17 Файл татах
33 13 2020 оны 13 тоо захирамжийн хавсралт 2020-02-17 2020-02-17 Файл татах
34 13 2020 оны 13 тоот захирамжийн хавсралт-02 2020-02-17 2020-02-17 Файл татах
35 14 Ахмад настны талаар авах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2020-02-17 2020-02-17 Файл татах
36 14 2020 оны 14-р захирамжийн хавсралт-01 2020-02-17 2020-02-17 Файл татах
37 14 2020 оны 14 тоот захирамжийн хавсралт-02 2020-02-17 2020-02-17 Файл татах
38 15 Иргэдийн эрүүл мэндийн хамгааллыг сайжруулах зарим үйл ажиллагааг түр хязгаарлах тухай 2020-02-17 2020-02-17 Файл татах
39 15 Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгааллыг сайжруулах зарим үйл ажиллагааг түр хязгаарлах тухай 2020-02-17 2020-02-17 Файл татах
40 12 Татан төвлөрүүлсэн эхний үлдэгдлийг эргүүлэн дансанд нь шилжүүлэх тухай 2020-02-12 2020-02-12 Файл татах
41 11 Ахмадын хорооны төлөвлөгөөг баталж санхүүжүүлэх тухай 2020-02-10 2020-02-10 Файл татах
42 11 2020 оны 11-р захирамжийн хавсралт 2020-02-10 2020-02-10 Файл татах
43 9 Коронавирусын халдварын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020-01-31 2020-01-31 Файл татах
44 9 2020 оны 9-р захирамжийн хавсралт-01 2020-01-31 2020-01-31 Файл татах
45 9 2020 оны 9-р захирамжийн хавсралт-02 2020-01-31 2020-01-31 Файл татах
46 9 2020 оны 9-р захирамжийн хавсралт-03 2020-01-31 2020-01-31 Файл татах
47 10 Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх тухай 2020-01-31 2020-01-31 Файл татах
48 8 Сайн дурын хэсэг томилох тухай 2020-01-30 2020-01-30 Файл татах
49 8 Сайн дурын хэсэг байгуулах тухай /хавсралт/ 2020-01-30 2020-01-30 Файл татах
50 7 Жендэрийн салбар зөвлөл байгуулах тухай 2020-01-29 2020-01-29 Файл татах
51 6 Статистикийн 2020 онымэдээ, тайлангийн графикийн хуваарь батлах тухай 2020-01-28 2020-01-28 Файл татах
52 6 2020 оны 06 тоот захирамжийн хавсралт-1 2020-01-28 2020-01-28 Файл татах
53 6 2020 оны 06 тоот захирамжийн хавсралт 2 2020-01-28 2020-01-28 Файл татах
54 5 Сумын 2020 оны төсвийн сар, улирлын хуваарь батлах тухай 2020-01-27 2020-01-27 Файл татах
55 5 Сумын 2020 оны төсвийн сар, улирлын хуваарь батлах тухай/хавсралт 1 2020-01-27 2020-01-27 Файл татах
56 4 Ажлын хэсэг батлах тухай /Агаарын бохирдол/ 2020-01-22 2020-01-22 Файл татах
57 3 Сонсох ажиллагаа явуулах тухай 2020-01-17 2020-01-17 Файл татах
58 3 Сонсох ажиллагаа явуулах тухай /Монжим 2020-01-17 2020-01-17 Файл татах
59 2 Газар эзэмшүүлэх тухай /Б.Пүнтэй/ 2020-01-14 2020-01-14 Файл татах
60 1 Цалин хөлс тогтоох тухай 2020-01-08 2020-01-08 Файл татах
61 1 Цалин хөлс тогтоох тухай /хавсралт / 2020-01-08 2020-01-08 Файл татах
62 94 Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2019-08-30 0000-00-00 Файл татах
63 93 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-08-20 2019-08-20 Файл татах
64 88 Ажлын хэсэг томилох тухай 2019-08-15 2019-08-15 Файл татах
65 90 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай /Б.Нарантуяа/ 2019-08-15 2019-08-15 Файл татах
66 87 Мал эмнэлгийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай 2019-07-22 2019-07-22 Файл татах
67 85 Халдварт болон халдварт бус өвчний эрт илрүүлэх үзлэг оношлогоог зохион байгуулах тухай 2019-07-10 2019-07-10 Файл татах
68 84 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 2019-07-09 2019-07-09 Файл татах
69 81 Сумын баяр наадмын салбар комисс байгуулах тухай 2019-06-24 2019-06-24 Файл татах
70 80 Сумын баяр наадмыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-24 2019-06-24 Файл татах
71 82 Баяр наадмын зардал гарах тухай 2019-06-24 2019-06-24 Файл татах
72 79 Хог хаягдлын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-06-17 2019-06-17 Файл татах
73 78 "Бүтээн байгуулалтыг нэмэгдүүлж өрхийн аж ахуйг хөгжүүлэх жил"-ийн ажлын хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөөг батлах тухай 2019-06-14 2019-06-14 Файл татах
74 75 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-30 2019-05-30 Файл татах
75 76 Шууд гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2019-05-30 2019-05-30 Файл татах
76 74 Хагас жилийн малын түүвэр судалгаа явуулах тухай 2019-05-27 2019-05-27 Файл татах
77 71 Ажлын хэсэг томилон ажиллуулах тухай 2019-05-17 2019-05-17 Файл татах
78 70 Ажлын хэсэг томилох тухай 2019-05-17 2019-05-17 Файл татах
79 72 Төрийн байгууллагын архивын ажлын зохион байгуулалт, албан хэрэг хөтлөлтийн зөвлөн туслах ажлын хэсэг томилон ажиллуулах тухай 2019-05-17 2019-05-17 Файл татах
80 73 Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2019-05-17 2019-05-17 Файл татах
81 69 Тариалалтын штаб байгуулах тухай 2019-05-17 2019-05-17 Файл татах
82 68 Зээл олгох тухай 2019-05-16 2019-05-16 Файл татах
83 66 Ажлын хэсэг томилох тухай 2019-05-13 2019-05-13 Файл татах
84 63 Засаг даргын нөөц сангаас зардал гаргах тухай 2019-05-10 2019-05-10 Файл татах
85 62 Зээл сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-10 2019-05-10 Файл татах
86 64 Засаг даргын нөөц сангаас зардал гаргах тухай /Тариаланчдын зөвлөгөөн/ 2019-05-10 2019-05-10 Файл татах
87 65 Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2019-05-10 2019-05-19 Файл татах
88 61 Газар эзэмшүүлэх тухай / О.Бат-очир/ 2019-04-29 2019-04-29 Файл татах
89 58 Сумын Хүндэт дэвтэрт бичих тухай 2019-04-29 2019-04-29 Файл татах
90 60 Газар эзэмшүүлэх тухай /Б.Мөнхтөр/ 2019-04-29 2019-04-29 Файл татах
91 59 Газар эзэмшүүлэх тухай /Х.Оюунчимэг 2019-04-29 2019-04-29 Файл татах
92 52 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2019-04-25 2019-04-25 Файл татах
93 51 Газар эзэмшүүлэх тухай 2019-04-25 2019-04-25 Файл татах
94 55 Хүний эрхийг хангах салбар зөвлөлийг шинэчлэн батлах тухай 2019-04-25 2019-04-25 Файл татах
95 49 Зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 2019-04-25 2019-04-25 Файл татах
96 50 Газар эзэмшүүлэх тухай /3 иргэнд/ 2019-04-25 2019-04-25 Файл татах
97 53 Газар эзэмшүүлэх тухай /Жаргалантын тохойд 2 иргэнд/ 2019-04-25 2019-04-25 Файл татах
98 54 Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах тухай 2019-04-25 2019-04-25 Файл татах
99 57 Татан төвлөрүүлсэн эхний үлдэгдлийг эргүүлэн дансанд нь шилжүүлэх тухай 2019-04-25 2019-04-25 Файл татах
100 56 Газар өмчлүүлэх тухай 2019-04-25 2019-04-25 Файл татах
101 48 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Аймгийн Ахмадын хорооны удирдах ажилтны зөвлөгөөн/ 2019-04-16 2019-04-16 Файл татах
102 47 Ажлын хэсэг байгуулах тухай/ Атар-60, бүтээн байгуулалтын ажил/ 2019-04-15 2019-04-15 Файл татах
103 46 Сумын хөдөлмөр нийгмийн зөвшилцлийн гурван талт салбар хороог байгуулах тухай 2019-04-11 2019-04-11 Файл татах
104 45 Сумын эрүүл ахуй аюулгүй байдлын зөвлөлийн бүрэлдхүүнийг батлах тухай 2019-04-05 2019-04-05 Файл татах
105 42 Хяналтын цэг ажиллуулах тухай 2019-04-05 2019-04-05 Файл татах
106 0 Малчдын зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 2019-04-05 2019-04-05 Файл татах
107 41 Тээврийн хэрэгслийн техникийн улсын үзлэг зохион байгуулах тухай 2019-04-02 2019-04-02 Файл татах
108 40 Хүн ам, орон сууцны тооллогын түр товчоог байгуулах тухай 2019-04-01 2019-04-01 Файл татах
109 38 Ажлын хэсэг томилох тухай 2019-03-27 2019-03-27 Файл татах
110 37 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2019-03-26 2019-03-26 Файл татах
111 36 Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай 2019-03-25 0000-00-00 Файл татах
112 27 Эзэмшил газрыг хэдэн хэдэн нэгж талбарт хуваан эзэмшүүлэх тухай 2019-03-21 2019-03-21 Файл татах
113 28 Зорилтот өрхийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг батлах тухай 2019-03-21 2019-03-21 Файл татах
114 30 Газар эзэмшүүлэх тухай / Ц. Мөнхбүрэн/ 2019-03-21 2019-03-21 Файл татах
115 35 Зөвлөл байгуулах тухай 2019-03-21 2019-03-21 Файл татах
116 29 Газар эзэмшүүлэх тухай /3 иргэнд 2019-03-21 2019-03-21 Файл татах
117 33 Сумын Онцгой комиссын бүрэлдхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019-03-21 2019-03-21 Файл татах
118 34 Гал түймэртэй тэмцэх бүлэг байгуулах тухай 2019-03-21 2019-03-21 Файл татах
119 32 Сумын Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус штаб, ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн ангийг зохион байгуулах тухай 2019-03-20 2019-03-20 Файл татах
120 23 Сумын "Хүндэт дэвтэр"-т бичих тухай 2019-03-15 2019-03-15 Файл татах
121 26 дохиогоор ажиллах, газар хөдлөлтийн гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх таниулах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2019-03-13 2019-03-13 Файл татах
122 22 Газар эзэмшүүлэх тухай /Их түмэн сүрэг ХХК 2019-03-11 2019-03-11 Файл татах
123 20 Засаг даргын нөөц сангаас зардал гаргах тухай /Эмэгтэйчүүдийн холбоо/ 2019-03-05 2019-03-05 Файл татах
124 19 Засаг даргын нөөц сангаас зардал гаргах тухай / Ц.Тэмүжин,Б.Батзориг, С.Шинэхүү/ 2019-03-01 2019-03-01 Файл татах
125 18 Засаг даргын нөөц сангаас зардал гаргах тухай / С.Ганхуяг/ 2019-03-01 2019-03-01 Файл татах
126 17 Хүн ам, орон сууцны тооллогын комисс томилох тухай 2019-02-28 2019-02-28 Файл татах
127 17 Хүн ам, орон сууцны тооллогын комисс томилох тухай 2019-02-28 2019-02-28 Файл татах
128 16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-02-25 2019-02-25 Файл татах
129 15 Газар өмчлүүлэх тухай 2019-02-19 2019-02-19 Файл татах
130 14 Хурдан морины уралдааныг хориглох тухай 2019-02-13 2019-02-13 Файл татах
131 13 Газар өмчлүүлэх тухай 2019-02-12 2019-02-12 Файл татах
132 12 Газар өмчлүүлэх тухай 2019-02-12 2019-02-12 Файл татах
133 10 Статистикийн 2019 оны мэдээ тайлангийн график хуваарийг батлах тухай 2019-02-02 2019-02-02 Файл татах
134 11 Газар эзэмшүүлэх тухай /Цэцэрлэг 2019-02-02 2019-02-02 Файл татах
135 9 Нийгмийн эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийг шинэчлэн зохион байгуулах тухай 2019-01-22 2019-01-22 Файл татах
136 8 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2019-01-17 2019-01-17 Файл татах
137 7 Газар өмчлөх эрхийг өвлүүлэх тухай 2019-01-17 2019-01-17 Файл татах
138 5 Ахмад настны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-01-14 2019-01-14 Файл татах
139 4 Сумын 2019 оны сар, улирлын хуваарь батлах тухай 2019-01-10 2019-01-10 Файл татах
140 2 Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах орон тооны бус зөвлөлийг шинэчлэн зохион байгуулах тухай 2019-01-07 2019-01-07 Файл татах
141 1 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2019-01-02 2019-01-02 Файл татах
142 38 Газар өмчлүүлэх тухай 2018-04-23 2018-04-23 Файл татах
143 36 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-04-19 2018-04-19 Файл татах
144 37 Тээврийн хэрэгслийн техникийн улсын үзлэг явуулах тухай 2018-04-19 2018-04-19 Файл татах
145 16 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2018-03-19 2018-03-19 Файл татах
146 17 Хариуцлага тооцох тухай 2018-03-19 2018-03-19 Файл татах
147 18 Бүх нийтийн хог хаягдлыг цэвэрлүүлэх тухай 2018-03-19 2018-03-19 Файл татах
148 19 Залуучуудын хөгжлийн жилийн салбар зөвлөл байгуулах тухай 2018-03-19 2018-03-19 Файл татах
149 15 Гамшгийн аюулын туай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах, газар хэдлэлтийн гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх,таниулах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2018-03-16 2018-03-16 Файл татах
150 14 Мал амьтны гоц халддварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2018-03-07 2018-03-07 Файл татах
151 12 Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх тухай 2018-03-05 2018-03-05 Файл татах
152 13 Хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай 2018-03-05 2018-03-05 Файл татах
153 11 Мал амьтны гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2018-02-28 2018-02-28 Файл татах
154 6 Татан төдлөрүүлсэн эхний үлдэгдлийг эргүүлэн дансанд шилжүүлэх тухай 2018-02-09 2018-02-09 Файл татах
155 7 "Цагаан сар" нэгдсэн арга хэмжээний тухай 2018-02-09 2018-02-09 Файл татах
156 7 "Цагаан сар" нэгдсэн арга хэмжээний тухай хавсралт 01 2018-02-09 2018-02-09 Файл татах
157 8 Хүнсний дэлгүүр сонгох тухай 2018-02-09 2018-02-09 Файл татах
158 9 Зорилтот өөрхийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг батлах тухай 2018-02-09 2018-02-09 Файл татах
159 10 Ажлын хэсэг байуулах тухай 2018-02-09 2018-02-09 Файл татах
160 1 Статистики йн 2018 оны мэдээ тайлангийн график, хуваарийг батлах тухай/хавсралт 01 2018-01-26 0201-01-26 Файл татах
161 4 Газрын тооллого явуулах тухай 2018-01-12 2018-01-12 Файл татах
162 3 Сумын 2018 оны төсвийн сар, улирлын төлөвлөгөө батлах тухай 2018-01-08 2018-01-08 Файл татах
163 2 Ой түр хугацаагаар хаах тухай 2018-01-05 2018-01-05 Файл татах
164 1 01 тоот захирамжийн хавсралт 2018-01-04 2018-01-04 Файл татах
165 1 Ахмадын хорооны төлөвлөгөө баталж санхүүжүүлэх тухай 2018-01-03 2018-01-03 Файл татах
166 122 Хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах тухай 2017-12-28 2017-12-28 Файл татах
167 123 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-12-28 2017-12-28 Файл татах
168 119 Зээл олгох тухай 2017-12-21 2017-12-21 Файл татах
169 120 Зээл сонгон шалгаруулах тухай 2017-12-21 2017-12-21 Файл татах
170 121 Хүнсний дэлгүүр сонгон шалгаруулах тухай 2017-12-21 2017-12-21 Файл татах
171 118 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-12-06 2017-12-06 Файл татах
172 117 хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай 2017-12-05 2017-12-05 Файл татах
173 112 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
174 113 мал тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
175 113 мал тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай /хавсралт 1 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
176 113 мал тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай /хавсралт 2 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
177 113 мал тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай /хавсралт 3 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
178 113 мал тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай /хавсралт 4 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
179 114 Сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөл байгуулах тухай 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
180 114 Сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөл байгуулах тухай /хавсралт 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
181 115 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-12-04 2017-12-04 Файл татах
182 111 Өвөлжөөний газар олгох тухай 2017-11-23 2017-11-23 Файл татах
183 111 Өвөлжөөний газар олгох тухай /хавсралт 2017-11-23 2017-11-23 Файл татах
184 107 Ургацын баяр тэмдэглэх тухай 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
185 107 Ургацын баяр тэмдэглэх тухай /хавсралт/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
186 107 Ургацын баяр тэмдэглэх тухай /хавсралт 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
187 107 Ургацын баяр тэмдэглэх тухай /хавсралт 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
188 108 Золбин нохой устгах тухай 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
189 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
190 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 1/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
191 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 2/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
192 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 3/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
193 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 4/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
194 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 5/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
195 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 6/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
196 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 7/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
197 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай /хавсралт 8/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
198 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 9/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
199 109 сумын 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 10/ 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
200 109 сумын 2018 оны тодотгосон төсөв батлах тухай / хавсралт 11 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
201 106 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-11-17 2017-11-17 Файл татах
202 105 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-11-14 2017-11-14 Файл татах
203 102 Газар ашиглуулах тухай 2017-11-13 2017-11-13 Файл татах
204 103 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай 2017-11-13 2017-11-13 Файл татах
205 104 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-11-13 2017-11-13 Файл татах
206 104 Газар эзэмшүүлэх тухай /хавсралт/ 2017-11-13 2017-11-13 Файл татах
207 100 Орон нутгийн өмчийг гэрээгээр шилжүүлэх тухай 2017-10-31 2017-10-31 Файл татах
208 99 Өвөл цагийн соёл хүмүүжил, урлаг, спортын нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2017-10-30 2017-10-30 Файл татах
209 96 Цахим хэлбэрээр албан хэрэг хөтлөх болон архивын материалыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх тухай 2017-10-12 2017-10-12 Файл татах
210 94 Ургийн овог өөрчлөх тухай 2017-10-10 2017-10-10 Файл татах
211 95 Ургийн овог өөрчлөх тухай 2017-10-10 2017-10-10 Файл татах
212 93 Асран хамгаалагч тогтоох тухай 2017-09-12 2017-09-12 Файл татах
213 92 Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга хийх тухай 2017-09-01 2017-09-01 Файл татах
214 92 Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга хийх тухай/хавсралт 2017-09-01 2017-09-01 Файл татах
215 91 Хяналт шалгалтын пост ажиллуулах тухай 2017-08-31 2017-08-31 Файл татах
216 91 Хяналт шалгалтын пост ажиллуулах тухай /хавсралт/ 2017-08-31 2017-08-31 Файл татах
217 90 Орон нутгийн өмчийн хөрөнгөнд тооллого зохион байгуулах тухай 2017-08-22 2017-08-22 Файл татах
218 87 Элэгний В,С вирусын үзлэг зохион байгуулах тухай 2017-08-17 2017-02-08 Файл татах
219 88 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-08-17 2017-08-17 Файл татах
220 89 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах тухай 2017-08-14 2017-08-14 Файл татах
221 89 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах тухай /хавсралт 1-ийн 1-р хуудас/ 2017-08-14 2017-08-14 Файл татах
222 89 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах тухай /хавсралт 1-ийн 2-р хуудас/ 2017-08-14 2017-08-14 Файл татах
223 89 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах тухай /хавсралт 2/ 2017-08-14 2017-08-14 Файл татах
224 86 Ажлын хэсэг томилох тухай 2017-08-11 2017-08-11 Файл татах
225 85 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-08-07 2017-08-07 Файл татах
226 82 Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах 2017-08-03 2017-08-03 Файл татах
227 83 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-08-03 2017-08-03 Файл татах
228 84 Асран хамгаалагч тогтоох тухай 2017-08-03 2017-08-03 Файл татах
229 81 Хадлангийн газар олгох тухай 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
230 81 Хадлангийн газар олгох тухай хавсралт 1-ийн 1-р хуудас 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
231 81 Хадлангийн газар олгох тухай хавсралт 1-ийн 2-р хуудас 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
232 81 Хадлангийн газар олгох тухай хавсралт 1-ийн 3-р хуудас 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
233 81 Хадлангийн газар олгох тухай хавсралт 2-ийн 1-р хуудас 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
234 81 Хадлангийн газар олгох тухай хавсралт 2-ийн 2-р хуудас 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
235 81 Хадлангийн газар олгох тухай хавсралт 2-ын 3-р хуудас 2017-07-31 2017-07-31 Файл татах
236 79 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-07-28 2017-07-28 Файл татах
237 80 Хөх сав, канистергүй аймаг, сум, баг хөдөлгөөнийг өрнүүлэх тухай 2017-07-28 2017-07-28 Файл татах
238 80 Хөх сав, канистергүй аймаг, сум, баг хөдөлгөөнийг өрнүүлэх тухай/хавсралт 2017-07-28 2017-07-28 Файл татах
239 77 Архи согтууруулах ундааг түр хориглох тухай 2017-07-14 2017-07-14 Файл татах
240 76 Баяр наадмын салбар комисс байгуулах тухай 2017-07-10 2017-07-10 Файл татах
241 76 Баяр наадмын салбар комисс байгуулах тухай /хавсралт/ 2017-07-10 2017-07-10 Файл татах
242 75 Овог нэр өөрчлөх тухай 2017-07-06 2017-07-06 Файл татах
243 73 Шууд гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлэх тухай 2017-06-30 2017-06-30 Файл татах
244 70 Шууд гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлэх тухай 2017-06-22 2017-06-22 Файл татах
245 70 Шууд гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлэх тухай /үргэлжлэл/ 2017-06-22 2017-06-22 Файл татах
246 71 Хороо байгуулах тухай 2017-06-22 2017-06-22 Файл татах
247 71 Хороо байгуулах тухай / хавсралт 1/ 2017-06-22 2017-06-22 Файл татах
248 69 Хог хаягдал цэвэрлүүлэх тухай 2017-06-21 2017-06-21 Файл татах
249 66 Зуслангийн газар чөлөөлөх тухай 2017-06-12 2017-06-12 Файл татах
250 67 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-06-12 2017-06-12 Файл татах
251 63 Сумын Хүндэт дэвтэрт бичих тухай 2017-06-09 2017-06-09 Файл татах
252 63 Сумын Хүндэт дэвтэрт бичих тухай /хавсралт 1-р хуудас/ 2017-06-09 2017-06-09 Файл татах
253 63 Сумын Хүндэт дэвтэрт бичих тухай /хавсралт 2-р хуудас/ 2017-06-09 2017-06-09 Файл татах
254 64 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-06-09 2017-06-09 Файл татах
255 61 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-06-05 2017-06-05 Файл татах
256 62 Зөвлөлийн дэргэдэх салбар зөвлөл байгуулах тухай 2017-06-05 2017-06-05 Файл татах
257 62 Зөвлөлийн дэргэдэх салбар зөвлөл байгуулах тухай /үргэлжлэл/ 2017-06-05 2017-06-05 Файл татах
258 59 мал тэжээвэр амьтад хашаа худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай 2017-05-25 2017-05-25 Файл татах
259 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
260 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай - хавсралт-1 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
261 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай - хавсралт-2 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
262 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай - хавсралт-3 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
263 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай - хавсралт-4 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
264 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай - хавсралт-5 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
265 58 Сумын 2017 оны тодотгосон төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай - хавсралт-6 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
266 57 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-19 2017-05-19 Файл татах
267 56 малд үзлэг ангилалт хийх тухай 2017-05-19 2017-05-19 Файл татах
268 54 Ёс зүйн хороо байгуулан ажиллуулах тухай 2017-05-18 2017-05-18 Файл татах
269 52 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-05-18 2017-05-18 Файл татах
270 53 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-05-18 2017-05-18 Файл татах
271 55 Захирганы актыг хүчингүй болгох тухай 2017-05-18 2017-05-18 Файл татах
272 50 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-11 2017-05-11 Файл татах
273 51 Гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-05-11 2017-05-11 Файл татах
274 51 Гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хавсралт 01 2017-05-11 2017-05-11 Файл татах
275 51 Гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуудас 2 2017-05-11 2017-05-11 Файл татах
276 49 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-08 2017-05-08 Файл татах
277 60 МИД даатгалыг идэвхижүүлэх тухай 2017-05-06 2017-05-06 Файл татах
278 48 Гэр бүл хүүхэд хамгаалалын "Хамтарсан баг"-ийг шинэчлэн зохион байгуулах тухай 2017-05-05 2017-05-05 Файл татах
279 44 Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах орон тооны бус зөвлөлийг шинэчлнэн байгуулах тухай 2017-05-05 2017-05-05 Файл татах
280 45 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-05 2017-05-05 Файл татах
281 46 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-05 2017-05-05 Файл татах
282 47 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-05 2017-05-05 Файл татах
283 40 Ажлын хэсэг зохион байгуулах тухай 2017-04-19 2017-04-19 Файл татах
284 41 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-04-19 2017-04-19 Файл татах
285 42 Зөвлөн туслах ажлын хэсэг ажиллуулах тухай 2017-04-19 2017-04-19 Файл татах
286 43 Ахмадын хорооны ажлын төлөвлөгөө батлан санхүүжүүлж ажиллах тухай 2017-04-19 2017-04-19 Файл татах
287 38 "Соёлч байгууллага" "Соёлч өрх " Цэвэрч гудамж" шалгаруулах уралдаан зарлах тухай 2017-04-14 2017-04-01 Файл татах
288 36 Сумын цахим хуудас ажиллуулах, мэдээлэл бүрдүүлэх, иргэдийг цахим мэдээллээр хангах тухай 2017-04-14 2017-04-14 Файл татах
289 36 Сумын цахим хуудас ажиллуулах, мэдээлэл бүрдүүлэх, иргэдийг цахим мэдээллээр хангах тухай хавсралт-01 2017-04-14 2017-04-01 Файл татах
290 38 "Соёлч байгууллага" "Соёлч өрх " Цэвэрч гудамж" шалгаруулах уралдаан зарлах тухай хавсралт 01 2017-04-14 2017-04-14 Файл татах
291 36 Сумын цахим хуудас ажиллуулах, мэдээлэл бүрдүүлэх, иргэдийг цахим мэдээллээр хангах тухай хавсралт-01 2017-04-14 2017-04-01 Файл татах
292 34 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-03-31 2017-03-31 Файл татах
293 29 Гамшгийн аюулын зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах, газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2017-03-21 2017-03-21 Файл татах
294 30 Зорилтот өрхийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-21 2017-03-21 Файл татах
295 31 Батлан хамгаалах товчоо байгуулах тухай 2017-03-21 2017-03-21 Файл татах
296 32 Хог хаягдал цэвэрлүүлэх тухай 2017-03-21 2017-03-21 Файл татах
297 31 Батлан хамгаалах товчоо байгуулах тухай 2017-03-21 2017-03-21 Файл татах
298 27 Цол олгох тухай 2017-03-18 2017-03-18 Файл татах
299 28 Сумын Хөдөлмөр нийгмийн зөвшилцлийн гурван талт салбар хороо байгуулах тухай 2017-03-18 2017-03-18 Файл татах
300 26 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-03-15 2017-03-15 Файл татах
301 23 Малчдын зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 2017-03-13 2017-03-13 Файл татах
302 24 Зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 2017-03-13 2017-03-13 Файл татах
303 25 Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгааг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай 2017-03-13 2017-03-13 Файл татах
304 21 Хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах тухай 2017-02-24 2017-02-24 Файл татах
305 22 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-02-24 2017-02-24 Файл татах
306 20 Цол олгох тухай 2017-02-22 2017-02-22 Файл татах
307 19 Хүнсний худалдаа үйлчилгээний газруудад хяналт шалгалт хийх тухай 2017-02-14 2017-02-14 Файл татах
308 18 Ахмад настны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-02-13 2017-02-13 Файл татах
309 16 Төсөв зарцуулах тухай 2017-02-07 2017-02-07 Файл татах
310 17 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-02-07 2017-02-07 Файл татах
311 15 Хүүхэд үрчлүүлэх тухай 2017-02-06 2017-02-06 Файл татах
312 14 Онцгой комиссын гишүүдийн ажиллах журмыг батлах тухай 2017-02-01 2017-02-01 Файл татах
313 12 Татан төвлөрүүлсэн эхний үлдэгдлийг эргүүлэн дансанд ньь шилжүүлэх тухай 2017-01-31 2017-01-31 Файл татах
314 13 Өвөлжилтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-01-31 2017-01-31 Файл татах
315 11 Нэр өөрчлөх тухай 2017-01-30 2017-01-30 Файл татах
316 10 Хүнсний дэлгүүр сонгох тухай 2017-01-27 2017-01-27 Файл татах
317 9 Хүнсний дэлгүүр сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-01-27 2017-01-27 Файл татах
318 8 Суурь боловсрол эзэмшүүлэхийг шаардах тухай 2017-01-24 2017-01-24 Файл татах
319 5 Бодлогын баримт бичгүүдийн биелэлтийг хангах, мэдээ тайлан гаргах тухай 2017-01-23 2017-01-23 Файл татах
320 7 Ажлын хэсэг томилох тухай 2017-01-23 2017-01-23 Файл татах
321 6 Эцэг эхийн нэр өөрчлөх тухай 2017-01-23 2017-01-23 Файл татах
322 4 Статистикийн 2017 оны мэдээ, тайлангийн график хуваарийг батлах тухай 2017-01-20 2017-01-20 Файл татах
323 2 Гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-01-11 2017-01-11 Файл татах
324 3 Сумын 2017 оны төсвийн сар, улирлын хуваарь батлах тухай 2017-01-09 2017-01-09 Файл татах
325 1 Тээврийн хэрэгслийн техникийн улсын үзлэг зохион байгуулах тухай 2017-01-09 2017-01-09 Файл татах
326 92 Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга хийх тухай/хавсралт 2017-01-09 2017-01-09 Файл татах
327 107 Ойн цэвэрлэгээний ажил явуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00 Файл татах
328 5 Статистики йн 2018 оны мэдээ тайлангийн график, хуваарийг батлах тухай 0000-00-00 2018-01-26 Файл татах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ