Цөөн үгээр

- МУЗГ-ын 2019.12.18-ны "Тусгай зориулалтаар 2020 онд агнах, барих агнуурын амьтны тоо хэмжээг тогтоох тухай 439-р тогтоолыг танилцуулж байна. - МУЗГ-ын 2020.01.26-ны өдрийн " Шинэ короновирусийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" 30 дугаар тогтоолыг танилцуулж байна. - МУЗГ-аас "Атар-4 тариалангийн тогтвортой хөгжлийн аян" зарлалаа.
Тендерийн урилга

2 жилийн өмнө 123

Хушаат сумын ЗДТГ, ИТХ-ын ажлын албанд тавилга, эд хогшил худалдан авах ажил ...
Тендерийн урилга

2 жилийн өмнө 230

Тендерийн урилга

2 жилийн өмнө 301

Тендерийн урилга

2 жилийн өмнө 197

Тендерийн урилга

2 жилийн өмнө 221

Тендерийн урилга

2 жилийн өмнө 279

Тендерийн урилга

2 жилийн өмнө 295

Тендерийн урилга

2 жилийн өмнө 335

Тендерийн урилга

2 жилийн өмнө 199

Тендерийн урилга

2 жилийн өмнө 278

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ