Цөөн үгээр

- Хушаат сумын ОНХСан - Ил тод байдлыг хангах шалгуур үзүүлэлтийн тайлан 2017 оны жилийн эцсээр - 2017-2018 онуудад бусад хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлууд

Шилэн данс

Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг Огноо Хавсралт
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг Огноо Хавсралт
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
5 сумын ЗДТГ, ИТХ-ын зөөврийн болон суурин компьютер худалдан авах 15000000 15000000 0 2018-07-17 Файл татах
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
11 Сумын ЗДТГ, ИТХ-ын тавилга, эд хогшил худалдан авах 9835300 9835300 0 "Хөшөө чулуу" ХХК 2018-06-15 Файл татах
12 Сумын ЗДТГ-ын гадна, дотор тохижилт 12700000 12700000 0 ""Хушаат Уран төгөл" ХХК 2018-06-07 Файл татах
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг Огноо Хавсралт
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг Огноо Хавсралт
1 Хогийн цэгийн тохижилт 2441200 2441200 0 Д.Баттулга 2018-12-06 Файл татах
2 Хогний машин, тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил 10000000 10000000 0 "Цахир хад улаан нуур" ХХК 2018-12-06 Файл татах
3 Худаг засварын ажил 2000000 2000000 1000000 Д.Мэндбаяр 2018-12-06 Файл татах
4 Ногоо даршлах цехийн байрны засварын ажил 3000000 3000000 0 Д.Баттулга 2018-12-06 Файл татах
Мэдээлэл ороогүй байна.
6 Мобайл технологийн эхо аппарат худалдан авах ажил 6992000 0 0 2018-07-17 Файл татах
7 Хушаат сумын Оххон голын гүүрнээс төмөр замын гарам хүртлэх 2,5 км замын засвар 40277100 40277100 0 "Талхун" ХХК 2018-07-17 Файл татах
8 Баяр наадмын зардал 5000000 5000000 4712900 ЗДТГ 2018-07-01 Файл татах
9 Баг хорооны тохижилт 4060100 4060100 2000000 Г.Хүрэлбаатар 2018-06-25 Файл татах
10 Соёлын төвийн дээвэр засвар 15000000 15000000 0 "Мөнх нарны сүлд" ХХК 2018-06-25 Файл татах
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
13 Камержуулалт 8000000 8000000 0 "Хайя тех" ХХК 2018-06-06 Файл татах
14 Мал эмнэлэг үйлчилгээний нэгжийн санхүүжилт 11400000 11400000 7600000 "Эх жишиг" ХХК 2018-06-06 Файл татах
15 Мал эмнэлэг үйлчилгээний нэгжийн санхүүжилт 6134200 6134200 4300000 "Баян ишгэнт" ББН 2018-06-06 Файл татах
16 ЭМТ-ийн тоног төхөөрөмж, худалдан авах / уламжлалт эмчилгээний тоног төхөөрөмж 10000000 10000000 10000000 "Активмедикал" ХХК 2018-05-06 Файл татах
17 Хүүхдийн сургалт, туршилтын талбай, орчин тохижуулах /ЕБС 7000000 7000000 0 Б.Сарантуяа 2018-02-02 Файл татах