Цөөн үгээр

- СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, САНГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ОЛГОСОН ЗЭЭЛИЙН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЛИЙГ ИЛ ТОД БОЛГОН СУМЫН ИРГЭДИЙГ ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ БОЛОМЖООР ХАНГАЛАА.. - "Сүү, цагаан идээний цехийн засвар, гүнийн худаг гаргах ажил"-ын үнийн санал авч байна. - Эрүүл Мэндийн Төвийн 2021 оны 1-р улирлын төсвийн гүйцэтгэл

Соёлын төвийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэл

Нийтэлсэн: 2 сарын өмнө Үзсэн: 380

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ХУШААТ СУМ СОЁЛЫН ТӨВ

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Сэлэнгэ Хушаат сум

 

Дарга: Болд Хүсэлт

Утас: 88046817

Нягтлан бодогч: Жаргалбат Нямжаргал

Утас: 89892742

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ
2020 ОН

Мэдээлэл оруулсан огноо: 2021/01/04 12:15

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2

(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)

Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
  НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 103,081,350.00 103,081,350.00 102,755,420.00 325,930.00  
  УРСГАЛ ЗАРДАЛ 103,081,350.00 103,081,350.00 102,755,420.00 325,930.00  
  БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 103,081,350.00 103,081,350.00 102,755,420.00 325,930.00  
  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 57,884,800.00 57,884,800.00 57,884,800.00 0.00  
  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 7,814,450.00 7,814,450.00 7,814,450.00 0.00  
  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 20,609,100.00 20,609,100.00 20,283,170.00 325,930.00  
  Хангамж, бараа материалын зардал 2,444,400.00 2,444,400.00 2,444,400.00 0.00  
  Нормативт зардал       0.00  
  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 12,261,000.00 12,261,000.00 12,261,000.00 0.00  
  Томилолт, зочны зардал       0.00  
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 2,067,600.00 2,067,600.00 2,067,600.00 0.00  
 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ