Цөөн үгээр

- СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, САНГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ОЛГОСОН ЗЭЭЛИЙН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЛИЙГ ИЛ ТОД БОЛГОН СУМЫН ИРГЭДИЙГ ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ БОЛОМЖООР ХАНГАЛАА.. - "Сүү, цагаан идээний цехийн засвар, гүнийн худаг гаргах ажил"-ын үнийн санал авч байна. - Эрүүл Мэндийн Төвийн 2021 оны 1-р улирлын төсвийн гүйцэтгэл

Эрүүл Мэндийн Газрын үзүүлэх үйлчилгээ

Нийтэлсэн: 2 сарын өмнө Үзсэн: 18
Эрүүл мэндийн газрын үзүүлэх үйлчилгээ:

Д/д

Үйлчилгээний нэр төрөл

Бүрдүүлэх баримт бичиг

Үйлчилгээний хураамж

1

Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах

-Өргөдөл

-Тухайн орон нутгийн засаг даргын хүсэлт

-Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

-Компаний дүрэм

-Компаний дотоод журам

Эмийн /эмнэлэгийн/ сангийн стандарт

-Байгууллагын танилцуулга

-Хөдөлмөрийн гэрээ

-Ажилчдын анкет

Лицензийн хуулбар

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

-Байрны гадаад, дотоод схем зураг

-Эм ханган нийлүүлэх байгууллагатай хийсэн гэрээ

-Эдийн засгийн тооцоо

-Жижиг төсөл

-ЭМС-ын 145 тоот тушаалын хүснэгт 1, 2, 3

-Сургууль төгссөн диплом

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн данс: 130000941

 

Хүлээн авагч банк: Төрийн сан

 

Мөнгөн дүн: 120.0-400.0 мянган төгрөг

2

Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтээр тусламж үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагын сонгон шалгаруулалт

-Сонгон шалгаруулалтанд оролцох байгууллагаын хүсэлт

-Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлийн гэрчилгээ болон магадлан итгэмжлэлийн батламжийн хуулбар

-Байгууллагын дотоод зохион байгуулалт байршлын бүдүүвч зураг

-Батлагдсан орны тоог хуваарилсан байгууллагын даргын шийдвэр

-Тухайн эрүүл мэндийн байгууллагын бүтэц орон тоо, баталсан шийлвэр, НД 7, 8 тайлангийн хуулбар

-ЭТҮХХ-ийн тохиолдлыг илрүүлэх, бүртгэх тухай байгууллагын даргын шийдвэр

-Дотоод хяналтын тогтолцоо бүрдүүлэх талаар байгууллагын даргын тушаал, дотоод хяналтаар арга хэмжээний тайлан

-Байгууллагыг хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөө, хэрэгжилтийн өмнөх оны тайлан

-Сонгон шалгаруулалтанд заагдсан тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх мэргэшсэн хүний нөөцийн диплом, үнэмлэх, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

-Хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан

-Зайлшгүй шаардлагатай болон яаралтай тусламжийн эм, эмнэлэгийн хэрэгслийн жагсаалт, нөөцийн эзлэх хувь

-Зайлшгүй шаардлагатай эмнэлэгийн тоног төхөөрөмжийн жагсаалт

-Тусламж үйлчилгээний үндсэн үзүүлэлт, сүүлийн 3 жилийн байдлаар /өвчлөл, орны фонд ашиглалт, дундаж ор хоног, нас баралт, бусад/

-Чанарын болон сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах чиглэлээр хийсэн ажлын тайлан

-Үйлчлүүлэгчдээс авсан сэтгэл ханамжийн судалгааны дүн, дүнгийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан

 

3

Магадлан итгэмжлэлд хамрагдах эрүүл мэндийн байгууллагын бүрдүүлэх материалын жагсаалт

-Магадлан итгэмжлэлд хамрагдах тухай албан хүсэлт

-Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар

-Хугацаа дуусаж байгаа магадлан итгэмжлэлийн батламжийн хуулбар

-Магадлан шинжлэх шалгуурын дагуу хийсэн өөрийн үнэлгээний тайлан

-Тусламж үйлчилгээний чанарын хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан

-Сүүлийн 2 жилийн чанарын үзүүлэлт

-Магадлан итгэмжлэлийн бэлтгэл ажлын болон шинжээчдийн өгсөн зөвлөмжийн биелэлт

-Магадлан итгэмжлүүлэх үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт

Дансны дугаар:

900020001

Төрийн сан:

 

Мөнгөн дүн: Нэгдсэн эмнэлэг-800.0 мянга

Сум дундын эмнэлэг-500.0 мянга

Сум тосгоны ЭМТ-450.0 мянга

Өрхийн ЭМТ-400.0 мянган төгрөг

 

4

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг багц биелүүлж сунгуулах

-Өргөдлийн маягт /ЭМС-ын 98 тоот тушаалаарх батлагдсан загвар/

-Байгууллагын албан тоот /ажилгүй бол хувь хүний өргөдөл/

-Дипломын хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулсан/

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар

-Хугацаа дуусах лиценз /Эх хувиараа/

-Багц цаг бүрдүүлэлтийн тайлангийн маягт

-3*4 хэмжээтэй цээж зураг 2 хувь

-Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

Хүлээн авагч банк: Улаанбаатар банк

 

Дансны дугаар: 2611016809

 

Хүлээн авагч байгууллага: СБД-ийн Татварын хэлтэс

 

Гүйлгээний утга: ЭМХТөв 9086331

 

Мөнгөн дүн: 5000

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ