Цөөн үгээр

- СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, САНГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ОЛГОСОН ЗЭЭЛИЙН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЛИЙГ ИЛ ТОД БОЛГОН СУМЫН ИРГЭДИЙГ ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ БОЛОМЖООР ХАНГАЛАА.. - "Сүү, цагаан идээний цехийн засвар, гүнийн худаг гаргах ажил"-ын үнийн санал авч байна. - Эрүүл Мэндийн Төвийн 2021 оны 1-р улирлын төсвийн гүйцэтгэл

Эрүүл Мэндийн Төвийн 2021 оны 1-р улирлын төсвийн гүйцэтгэл

Нийтэлсэн: 2 сарын өмнө Үзсэн: 362

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ХУШААТ СУМ ХҮН ЭМНЭЛЭГ

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Сэлэнгэ Хушаат сум

 

Дарга: ЦЭДЭНДОРЖ БАТЗАЯА

Утас: 88087010

Нягтлан бодогч: БАТБУЯН СЭЛЭНГЭ

Утас: 88764149

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ
2021 ОНЫ 1-Р УЛИРАЛ

Мэдээлэл оруулсан огноо: 2021/04/02 14:37

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2

(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)

Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
  НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 280,173,800.00 67,350,000.00 52,443,060.00 14,906,940.00  
  УРСГАЛ ЗАРДАЛ          
  БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 280,173,800.00 67,350,000.00 52,443,060.00 14,906,940.00  
  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 208,000.00 480,000.00 42,581,190.00 5,418,810.00  
  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 28,080,000.00 6,885,000.00 5,178,170.00 1,706,830.00  
  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал          
  Хангамж, бараа материалын зардал 12,240,000.00 3,060,000.00 2,894,700.00 165,300.00  
  Нормативт зардал 25,883,800.00 8,250,000.00 851,000.00 7,399,000.00  
  Эд хогшил, урсгал засварын зардал          
  Томилолт, зочны зардал 1,020,000.00 255,000.00 38,000.00 217,000.00  
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 1,350,000.00 0.00 0.00 0.00  
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 3,600,000.00

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ